Poslanka Koleša: V Poslanski skupini SMC zelo podpiramo cilje in namene novele zakona o medijih

»V Poslanski skupini SMC moramo jasno in glasno povedati, da zelo podpiramo cilje in namene novele zakona o medijih. Podpiramo jasno opredeljen cilj, da se na naših radijskih postajah predvaja več slovenske glasbe in to podnevi, ko je dosegljivost poslušalstvu največja, in ne ponoči, kot je bilo do sedaj,« je v razpravi o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih dejala članica Odbora za kulturo Anita Koleša.

Poslanka Koleša je dejala, da smo bili v Poslanski skupini SMC do sprejetja novele zakona o medijih zelo zadržani, saj »predlagane zakonske spremembe zelo parcialno rešujejo določene probleme medijskega področja«, čeprav področje potrebuje temeljite spremembe. »Še en poskus se nam ni zdel potreben, predvsem pa da delovanje medijev kroji zakonske spremembe, namesto da bi zakonske spremembe krojile delovanje medijev,« je poudarila poslanka in dodala: »Koalicijske stranke smo sprejele modificirano različico novele zakona, za katero smo v dobri veri verjele, da je realno izvedljiva.«

V nadaljevanju razprave je poslanka izpostavila, da so se šele po sprejetju zakona najprej oglasili iz nacionalne radiotelevizije. »To nam je dalo vtis, da se k vsebini amandmaja ni pravilno pristopilo in da izračuni očitno niso bili pravilni oziroma da niso bili prikazani realni učinki na programske sheme nacionalnih radijskih postaj. Ti izračuni so bili, vsaj tako menimo, izdelani ob predpostavki, da so razmerja med govornim in glasbenim delom programa enakomerno porazdeljena in da se ne spreminjajo. Ta predpostavka je bila verjetno napačna,« je dejala poslanka Koleša.

Običajni obseg glasbenega in govornega programa ob športnih prireditvah ali posebnih prireditvah in dogodkih je bistveno večji, kot ob izvajanju običajnega programa, ko je porazdelitev bistveno bolj enakomerna, je dejala poslanka. »Očitno je, da je v teh situacijah težko izvajati sprejeti zakon in to je tudi glavni problem, ki ga imamo poslanci SMC pri ponovni podpori,« je dejala članica odbora Anita Koleša.

»Zadržek glede problematičnega 86. a člena pa vseeno ne bi smel biti razlog za to, da zakona ne potrdimo ponovno. V Poslanski skupini SMC in tudi v koalicijski sredini se bomo vsekakor potrudili, da bi ta člen ponovno postavili na sito, da bi na njem ostalo tisto, kar bo tudi sedanje najbolj kritične deležnike prepričalo, da bo člen izvedljiv in da njegovo izvajanje ne bo problematično,« je dejala poslanka Koleša in dodala, da vse bolj kaže na to, da zakon o medijih nujno potrebuje temeljito prenovo in posodobitev, ki mora sloneti na nacionalnem strateškem dokumentu, ki bo na podlagi analize obstoječega stanja podal smernice za razvoj medijske krajine v Sloveniji.

Odbor za kulturo je po razpravi soglasno sprejel mnenje, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih ustrezen. V nadaljevanju se je Odbor za kulturo seznanil z informacijo o izjavi ministrice za kulturo na seji Državnega sveta in o odzivu generalnega direktorja RTV Slovenija. Odbor za kulturo je tudi sklenil, da bo razpravo o informaciji o »cenzuri« pri pripravi državne proslave ob slovenskem kulturnem prazniku nadaljeval na prihodnji seji.

(foto: Državni zbor/Peršolja)