Poslanka Koleša ob vloženi noveli ZDIJZ: Zagotoviti želimo dostopnost do informacij javnega značaja vsakomur pod enakimi pogoji

Poslanci poslanskih skupin SMC, DeSUS in SD so danes v zakonodajni postopek vložili novelo zakona o dostopu informacij javnega značaja. Kot je na novinarski konferenci dejala prvopodpisana poslanka, Anita Koleša, »novela zakona predstavlja neposreden odziv na pobudo oziroma predlog, ki so ga v Društvu novinarjev Slovenije, Sindikatu novinarjev Slovenije, Združenju novinarjev in publicistov ter Transparency International, naslovili na ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za normativno ureditev tega področja.«

Kot je dejala, je namen vložene novele »presekati gordijski vozel, ki je v praksi nastal med varstvom osebnih pravic, informacijami javnega značaja in procesnimi pravili splošnega upravnega postopka. V zadnjih nekaj sodbah se je namreč upravno sodišče postavilo na stališče, da je potrebno varovati tudi pravico posameznikov do obveščenosti o obdelavi njihovih podatkov, kar pa naj dosegli z institutom stranske udeležbe v postopku.«

Dokaj restriktivna stališča do vprašanja stranskih udeležencev, ki so jih do sedaj sprejemala sodišča v praksi, so tako izrazito podaljšala in podražila postopke, kar pa je  otežilo delo novinarjev, raziskovalnih institucij in civilne družbe. »Zato sta osnovni načeli novele zakona, ki jo danes vlagamo, transparentnost oziroma javna dostopnost podatkov o porabi javnih sredstev ter enakopravnost oziroma zagotovljena dostopnost do informacij javnega značaja vsakomur pod enakimi pogoji,« je pojasnila poslanka. Dodala je, da bi novelo zakona Državni zbor obravnaval in sprejel že takoj začetku leta 2018.

Na novinarski konferenci so poleg prvopodpisane poslanke, Anite Koleša, sodelovali še predstavniki poslanskih skupin DeSUS in SD ter predstavnica pobudnikov sprememb zakona, mag. Maja Grgič.