Poslanka Janja Sluga: Vodilo javnega naročanja mora biti spoštovanje socialnega in delovnega prava

Poslanski skupini SMC in SD sta danes v parlamentarno proceduro vložili predlog novele Zakona o javnem naročanju. Prvopodpisana pod predlog novele poslanka SMC Janja Sluga je ob vložitvi zakona poudarila, da so se v poslanski skupini SMC odločili vložiti predlog novele Zakona o javnem naročanju zato, ker bi moralo biti vodilo javnega naročanja spoštovanje določb socialnega in delovnega prava. Kljub socialni klavzuli v veljavnem zakonu o javnem naročanju se ta še vedno ne upošteva, prepogosto pa edino merilo javnih naročil ostaja najnižja cena.

Kot je izpostavila poslanka Sluga, ”mora biti poslanstvo javnega sektorja, da se zavzema in uresničuje najvišje standarde pri uresničevanju in varovanju človekovih pravic in pravic delavcev”. Novela zakona je zato usmerjena k večji zaščiti delavcev, ki jim delodajalci kršijo pravice in na ta račun pridobivajo posle. ”Gre za primere, na katere je bilo v javnosti večkrat opozorjeno tudi s strani Delavske svetovalnice”, je še izpostavila poslanka Sluga.

”’V praksi se dogaja, da se javni naročniki po podpisu pogodbe mnogokrat ne informirajo več o poslovanju izvajalca storitve, kar včasih celo privede do situacij, da je nek izvajalec velik davčni dolžnik, javni naročnik pa še vedno uporablja njegove storitve. Večkrat smo priča tudi temu, da četudi javni naročnik ugotovi evidentne kršitve zakonodaje s strani izvajalca, to ne pomeni, da ustrezno tudi ukrepa. Kar nekaj je tudi primerov delodajalcev, ki pridobivajo posle na račun kasnejšega krčenja pravic delavcev”, je opozorila Sluga. ”Ena ključnih sprememb, v predlogu novele zakona je, da socialno klavzulo nadomeščamo z uvedbo t.i. razveznega pogoja, za katerega jasno določamo, kdaj pogodba preneha veljati. Predlog novele zakona uvaja tudi polletno preverjanje obveznih pogojev za izključitev izvajalca pri 82 storitvah, ki se jih smatra kot kritične delovno intenzivne storitve s področja gradbeništva, strežbe, čiščenja, varovanja in cestnih prevozov. Predlagani člen za polletno preverjanje obveznih pogojev za izključitev izvajalca morajo upoštevati naročniki v vseh primerih javnih naročil, ki so sklenjeni za veljavnost najmanj enega leta,” je še dejala poslanka. Zakon določa tudi nadgradnjo aplikacije e-Dosje, ki se bo uporabljala za preverjanje izpolnjevanja naštetih pogojev.