Poslanka Janja Sluga vložila Predlog Zakona o nujni sanaciji čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline

Poslanka Janja Sluga je v parlamentarno proceduro vložila Predlog Zakona o sanaciji čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline. Kot je ob vložitvi zakona izpostavila poslanka Sluga, obe občini, na kateri se zakon nanaša, torej Mestna občina Celje in Občina Štore, zakon podpirata in pričakujeta njegov sprejem v parlamentu. ”Ob odkritjih, da je z nevarnimi snovmi onesnažena tudi zemlja ob vrtcih in otroških igriščih, je predlagani zakonski pristop k reševanju problematike onesnaženosti v Celju in okolici prepotreben in edini možen, če želimo de facto stanje onesnaženosti premakniti naprej in ga pričeti reševati”, je poudarila Sluga.

Predlog zakona je poleg podpore že pred vložitvijo dobil številne pozitivne odzive in tudi predloge za nadgradnjo osnutka zakona, med drugim s strani Sveta za varovanje okolja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Civilnih iniciativ Celja ter Instituta za okolje in prostor Celje. Z njihovo podporo in s konstruktivnimi strokovnimi predlogi je zato tudi vloženi zakonski predlog nadgradnja prvotnega besedila.

”Predlog zakona omogoča takojšnje reševanje problematike sanacije na širšem območju Celja, na katero Celjani čakajo že desetletja,” dodaja Sluga. Rešitve v zakonu namreč predvidevajo izvedbo nujnih ukrepov za sanacijo, s prioritetno obravnavo spremljanja zdravstvenega stanja otrok in zamenjavo zemljine ravno v vrtcih in na otroških igriščih ter osveščanja prebivalcev. Možni ukrepi so različni, o njih pa bo sproti odločala stroka.