Poslanka Janja Sluga: Socialno odgovorno javno naročanje je v javnem interesu

Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji obravnaval pobudo družbe KPL d.o.o. za začetek postopka za oceno ustavnosti določb Zakona o javnem naročanju in predlog za začasno zadržanje določb zakona, ki nalagajo naročniku, da obvezno izključi iz postopka oddaje javnega naročila gospodarski subjekt, če je pristojni organ v zadnjih dveh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi z (med drugim tudi) počitki in delovnim časom.

Te spremembe zakona sta v prejšnjem mandatu predlagali poslanski skupini SMC in SD, pod novelo pa se je prva podpisala poslanka SMC Janja Sluga. V SMC namreč menimo, da mora biti vodilo javnega naročanja spoštovanje določb socialnega in delovnega prava. Zaradi nepravilnosti in kršitev pravic delavcev smo se v poslanski skupini SMC takrat odločili vložiti predlog novele Zakona o javnem naročanju, ki je prinesla potrebne zakonske okvirje za dosego in krepitev socialno odgovornega javnega naročanja. Poslanstvo javnega sektorja mora biti zavzemanje in uresničevanje najvišjih standardov pri uresničevanju in varovanju človekovih pravic in pravic delavcev.

Kot kaže tudi ta pobuda za presojo ustavnosti, so učinki novele že doprinesli k večji zaščiti delavcev, ki jim delodajalci kršijo pravice in tako pridobivajo posle. Prepričani smo, da novela ni protiustavna in da tudi ni razlogov za njeno začasno zadržanje. Zagotavljanje pravičnega in učinkovitega delovnega okolja in socialnih pravic je v interesu tako posameznika kot tudi interesu države; gre za javni interes oziroma nujnost države, da zagotovi pogoje za dostojno delo zanjo.