Poslanka Janja Sluga postavila vprašanje ministru dr. Pikalu o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami

Poslanka Janja Sluga je na današnji seji Državnega zbora RS ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneju Pikalu postavila ustno poslansko vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in njihovega usmerjanja znotraj vzgojno-izobraževalnih institucij.

»Zakonodaja je potrebna nekoliko resnejše prenove. Upam, da se o tem z mano strinjate. Čas je, da si priznamo, da so se postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami razvodeneli in da je obstoječi sistem daleč od optimalnega,« je dejala poslanka. Otrok z odločbami o usmeritvi je vse več, v letošnjem šolskem letu jih je že 6,6 % vseh učencev in 6,9 % vseh dijakov, o vzrokih za usmerjanje pa ne govori nihče. Pri tem izstopajo predvsem otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, nezmožni pa smo se soočiti s prepoznavanjem otrok z motnjami v duševnem razvoju ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Prave potrebe otrok pogosto niso prepoznane, prve odločbe o usmeritvi so velikokrat napačne. Duši se sistem kot celota, prikrajšani pa so pomoči najbolj potrebni.

Posebej problematična je ureditev dodeljevanja začasnih in stalnih spremljevalcev – trenutna ureditev je preohlapna, arbitrarna in predvsem diskriminatorna do določenih skupin otrok. Še posebej izstopajo otroci z avtističnimi motnjami, katerih klic po pomoči je v zadnjih dveh letih najglasnejši. »Zagotovo so vas na to opozorili deležniki v okviru nedavne nacionalne konference zavedanja o avtizmu; na to ne nazadnje glasno opozarja tudi varuh človekovih pravic. Avtistom se lahko namreč spremljevalcev dodeli le izjemoma in še to začasno – večina teh otrok pa v vrtcih in šolah potrebuje stalnega spremljevalca,« je v poslanskem vprašanju opozorila poslanka. Družine po njenih besedah tako bijejo bitke s šolskim sistemom: ker delovno mesto spremljevalca ni sistemizirano, v praksi to pomeni, da otroka včasih spremlja ena oseba, drugič druga, velikokrat pa ostane brez spremstva. Ker avtisti nimajo stalnih spremljevalcev, jih nekatere šole izključujejo, starši so prisiljeni v šolanje otroka na domu, zapustijo službo, ob tem pa pritiskov ne zmorejo ne otroci in starši ne učitelji.

Janja Sluga:

»V prejšnjem mandatu je bil pripravljen predlog, ki je poskusil rešiti neustrezno stanje na način, da bi tudi avtisti bili upravičeni do stalnega spremljevalca. A je na moje in naše veliko razočaranje doživel politično blokado, tudi s strani vaše stranke, iz katere prihajate. Jaz verjamem, da bo tokrat, z vaše strani, volje za ureditev tega pomembnega vprašanja nekoliko več. Stanje je alarmantno in nujno potrebujemo premik na tem področju, zato vas sprašujem:

Kako se nameravate soočiti s tem problemom? Katere ukrepe in zakonodajne spremembe boste predlagali, da se bo učencem zagotovila enakopravnost izobraževanja ter v kakšnem časovnem okvirju lahko spremembe pričakujemo v Državnem zboru?«