Poslanka Janja Sluga: ”Opredelitev živali kot čuteča živa bitja je nujno treba urediti tudi v krovnem zakonu, Zakonu o zaščiti živali.”

Pisno poslansko vprašanje je Janja Sluga naslovila na Aleksandro Pivec, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle.

 V začetku tega tedna smo bili preko medijev seznanjeni o prijavi, ki jo je na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zoper lastnika kmetije v Grosupljem podalo Društvo za zaščito konj. Po poročanju naj bi več kot 20 kobil na kmetiji živelo v blatu, brez vode, hrana pa jim je položena kar med njihove iztrebke. Pri tem lastniku kmetije naj bi bila nastanjena tudi dva državna plemenilna žrebca. Fotografije, ki jih je Društvo za zaščito konj naredilo na lokaciji, prikazujejo zaskrbljujoče prizore o nedopustnih bivalnih razmerah teh živali.

Na 16. redni seji Državnega zbora so poslanci sprejeli spremembe Stvarnopravnega zakonika, med katerimi je bila tudi nova opredelitev živali kot čuteča živa bitja. Če se ozremo na dogodek, opisan zgoraj, žal takšna opredelitev ni dovolj, opozarja poslanka Janja Sluga. Opredelitev živali kot čuteča živa bitja je nujno treba urediti tudi v krovnem zakonu, Zakonu o zaščiti živali.

Trenutno je v zakonodajnem postopku novela Zakona o zaščiti živali, ki pa predvideva le prilagoditev slovenskega pravnega reda pravu EU – gre za uskladitve z evropsko Direktivo o zaščiti živali. V besedilu predloga zakona je zapisano tudi, da bo celostna prenova Zakona o zaščiti živali, ki bo obsegala tudi druge rešitve, ki niso povezane s prenosom evropske direktive, pripravljena do jeseni 2020.

Prav zato je potrebno vedeti kako ukrepati v tem primeru in kako preprečiti, da se takšne stvari ne bi dogajale tudi v prihodnje. Aleksandro Pivec, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle, Janja Sluga sprašuje tudi ali si bo v luči aktualnih dogodkov in v duhu uresničevanja določila, da so živali čuteča živa bitja, prizadevala, da bi bila celovita prenova Zakona o zaščiti živali pripravljena in sprejeta čim prej (pred jesenjo 2020) in ali bodo te spremembe vključevale tudi opredelitev živali kot čuteča živa bitja?