Poslanka Janja Sluga na posvetu o socialnem podjetništvu v Savinjski regiji: Potenciala je še veliko

V Celju je 9. februarja potekal regijski strokovni posvet z naslovom “Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Savinjski regiji”. Prisotna je bila tudi poslanka Janja Sluga, ki je nagovorila vse prisotne ter izrazila svojo podporo takšnim projektom: “Spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva je ena od osrednjih strateških prioritet te vlade, kot tudi eden ključnih ciljev koalicijske pogodbe. Država ima do leta 2020 v evropski kohezijski politiki za te projekte vsaj deset milijonov evrov.”

Dejala je, da morajo tako mladi kot tudi druge ciljne skupine v socialnih podjetjih videti izziv, možnost izkoristka svojih potencialov, znanja in kapacitet ter razvoja ustreznih kompetenc za svojo podjetniško pot. “Prav tako je to način, kako v sodelovanju z drugimi razviti svojo podjetniško idejo in jo uresničiti na trgu,” je povedala poslanka.

Izpostavila je, da ima takšno podjetništvo pri nas velik potencial, saj trenutno zaposluje manj kot odstotek vseh zaposlenih, medtem ko je v Evropski uniji ta odstotek kar nekajkrat višji: “So pa razveseljivi podatki o povečevanju tudi pri nas. Namreč konec leta 2014 je bilo v Sloveniji registriranih 62 socialnih podjetij, konec lanskega leta pa že 117.”

“Socialno podjetništvo išče inovativne poslovne rešitve za znane socialne, okoljske, gospodarske in druge probleme. Z odpiranjem dodatnih delovnih mest, kjer zaradi nizkega dobička zasebni sektor nima interesa in s prizadevanjem za trajno zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela zagotavlja večanje družbene blaginje, večjo kakovost življenja in večanje bruto dodane sreče,” je dejala poslanka Sluga in vsem zaželela obilo novih strokovnih spoznanj.