Poslanka Janja Sluga: “Diskriminacijo pri prevozu študentov invalidov je potrebno odpraviti”

Poslanka SMC Janja Sluga je na ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek naslovila pisno poslansko pobudo v zvezi z odpravo diskriminacije pri prevozu študentov invalidov od doma do fakultete, kjer se šolajo. Ob tem poslanka dodaja: “Verjamem, da sta volja in moč na strani izvršilne in zakonodajne veje oblasti zadostni, da se zadevno problematiko končno enotno in celovito uredi.”

Leta 2012 je bil z novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu urejen sistem subvencioniranih prevozov dijakov in študentov – ta ureditev sicer zagotavlja subvencionirane prevoze dijakom in študentom, ki lahko uporabljajo javni prevoz potnikov, ne določa pa posebnosti v primeru, ko dijaki in študenti zaradi gibalnih ovira ali drugih razlogov potrebujejo prilagojen prevoz. Gibalno ovirani študenti tako ne morejo uveljavljati povračil stroškov javnega prevoza tako kot drugi študenti. Problematika se trenutno rešuje v okviru javnega razpisa za financiranje socialnovarstvenih programov, toda poslanka Sluga ob tem opozarja, da gre za necelovito rešitev, ki problematiko ureja le začasno.

Varuh v zadnjem letnem poročilu za leto 2018, ki ga bo v prihajajočih mesecih obravnaval Državni zboru, Ministrstvu za infrastrukturo priporoča čim prejšnjo pripravo predloga zakona, ki bo sistemsko uredil pravice študentov invalidov glede prevoza med krajem bivališča in krajem izobraževanja in njegovo posredovanje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru.

“Na podlagi priporočila in pogovora s študenti invalidi, želim da do obravnave v Državnem zboru, upoštevamo varuhovo priporočilo in zakonodajalcu pravočasno predložimo novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki bo odpravila omenjeno diskriminacijo in bo sledila spoštovanju človekovih pravic. Predlagam še, da se z novelo zakona posebej uredi način izvajanja prilagojenih prevozov študentov invalidovi in izbiro izvajalcev in da študenti v postopku za pridobitev pravice ne bodo imeli dodatnih stroškov in obveznosti. Verjamem, da sta volja in moč na strani izvršilne in zakonodajne veje oblasti zadostni, da se zadevno problematiko končno enotno in celovito uredi,” ob tem poudarja poslanka Janja Sluga.