Poslanka Irena Kotnik ob Tednu medgeneracijskega učenja: »Učenje povezuje vse generacije«

Pod okriljem Zveze ljudskih univerz Slovenije, ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na Ljudskih univerzah po Sloveniji med 25. in 29. novembrom odpirajo vrata Centri medgeneracijskega učenja. Poslanko Ireno Kotnik veseli, da so bili vsi dogodki pripravljeni s temeljnim sporočilom povezovanja vseh generacij, ki združujejo različne generacije od vrtcev, šol, domov starejše občane, društev upokojencev in ostalih nevladnih organizacij.

V sklopu vseslovenskega projekta medgeneracijskega učenja se je v zadnjih treh letih zvrstilo več kot 1000 dogodkov, vključeno pa je bilo približno 20 000 ljudi. Poslanka izpostavlja, da »gre za prenos znanja, modrosti in izkušenj, kjer bo učenje povezalo vse generacije, s poudarkom na nenehnem učenju in prenos bogatega znanja, ki ga ima vsaka od generacij in ga lahko posreduje in prenese drugim. Včasih ni bilo Ljudskih univerz in je bilo pomembno sobivanje vseh generacij.

Starejši so bili spoštovani in cenjeni, kljub temu, da fizično niso več mogli prispevati k preživetju družine. Mladi so ob večerih z zanimanjem prisluhnili starejšim, spoštovali njihove modrosti in jih naprej prenašali na mlajše rodove. Časi so se spremenili in zato vse priznanje Ljudskim univerzam, ki prav v Tednu medgeneracijskega učenja predstavljajo svoj pomen pri povezovanju ljudi vseh starosti«.