Poslanka Irena Grošelj Košnik je kot direktorica Centra za socialno delo Trbovlje zaposlenim delavcem redno izplačevala vse prispevke in regrese

Poslanka Irena Grošelj Košnik je kot nekdanja dolgoletna direktorica Centra za socialno delo Trbovlje močno presenečena nad poročanjem medijev, da naj bi omenjeni javni zavod svojim delavcem dolgoval plačilo prispevkov in regres. Grošelj Košnik je v času, ko je vodila CSD Trbovlje, odgovorno in skrbno zagotavljala plačevanje plač in vseh prispevkov ter regresov za vse zaposlene. V vsem času na mestu direktorice je sicer nihče, niti računovodska služba znotraj CSD niti Davčna uprava, ne kateri drug nadzorni organ, ni opozoril, da bi morebiti zamujali s plačevanjem prispevkov ali regresa. Kakršnokoli povezovanje njenega vodenja ustanove z neplačevanjem prispevkov je neutemeljeno in krivično. CSD Trbovlje je imel julija lani, ko je Grošelj Košnik nastopila poslanski mandat pozitivno poslovanje in redno poravnane obveznosti

Center za socialno delo Trbovlje je v času, ko ga je vodila Grošelj Košnikova, najel dva premostitvena kredita za isti namen, ki ju je CSD odplačal v pogodbenem roku, drugi kredit je bil odplačan po odhodu z mesta direktorice, po dostopnih podatkih spomladi letos. Center je premostitvena kredita najel zato, da je lahko redno plačeval tri zaposlene delavce na evropskih projektih, in sicer dva pripravnika in informatorja. Projekta sta bila namreč financirana iz evropskega socialnega sklada. Na center so sredstva za omenjene tri zaposlene prihajala s tri do petmesečnim zamikom. Za ta vmesni čas je CSD omenjene tri delavce plačeval iz premostitvenih kreditov. Zato je toliko bolj nerazumljiv očitek o prikrajšanju delavcev, saj je bil ravno premostitveni kredit namenjen pravočasnemu in rednemu plačevanju delavcev za njihovo opravljeno delo na EU programih.

Posebej še poudarjamo, da je bil nujen pogoj za prijavo za pridobitev sredstev iz Evropskega socialnega sklada, da ima CSD poravnane vse prispevke. O nameravani zadolžitvi in njegovem namenu je bil leta 2012 obveščen Svet zavoda, ki je zadolževanje tudi odobril, zato je neosnovana trditev, da naj bi šlo za prikrito zadolževanje. V Svetu CSD pa so bili tudi predstavniki pristojnega ministrstva.