Poslanka Erika Dekleva: Slovensko družinsko pravo potrebuje prenovo

Na današnji seji Državnega zbora, ob obravnavi Predloga družinskega zakonika, je poslanka Erika Dekleva poudarila, da slovensko družinsko pravo potrebno prenove. ”Družinski zakonik, ki ga danes obravnavamo, vnaša sodobne poglede na zakonsko zvezo in družino. Hkrati pa pri obeh institutih ohranja tradicijo, ki prevladuje v slovenskem kulturnem prostoru,” je dejala poslanka.

Kot je povedala ob predstavitvi stališča poslanske skupine glede Družinskega zakonika, bi centrom za socialno delo vrnili njihove osnovne naloge in funkcije. Funkcije, za uresničevanje katerih so bili ustanovljeni. ”S predvidenim prenosom pristojnosti na sodišča bodo lahko centri za socialno delo temeljiteje opravljali svetovalno funkcijo v postopkih za varstvo koristi otrok, sodišča pa bodo tako s pomočjo njihovih mnenj in predlogov odločala veliko lažje,” je pojasnila poslanka.

Dodala je, da se z Družinskim zakonikom starim staršem in drugim sorodnikom daje možnost podelitve starševske skrbi. ”Ta nadomešča danes uveljavljen pojem »roditeljske pravice«. S podelitvijo starševske skrbi pridobijo stari starši in drugi sorodniki enake obveznosti in pravice, kot bi jih imeli otrokovi starši in postanejo zakoniti zastopniki otroka,” je poudarila poslanka Dekleva. Dodala je, ”je ena od novosti Družinskega zakonika tudi vnaprej izražena volja staršev. Gre torej za možnost staršev, da lahko za primer svoje smrti ali pa trajnejše nezmožnosti izvajanja starševski skrbi, vnaprej izrazijo voljo kdo naj skrbi za njihovega otroka, če sami zanj ne bodo mogli skrbeti. Sodišče bo takšno voljo staršev upošteva le, če to ni v nasprotju s koristjo otroka.”

Glede urejanja pravic istospolnih parov v Družinskem zakoniku pa je poslanka Dekleva poudarila, da so te zdaj urejene v ločenem zakonu. ”To je v Zakonu o partnerski zvezi in ni potrebe, da se glede tega širijo zmotna prepričanja.”