Poslanka Erika Dekleva: Brezplačno šolsko kosilo bomo omogočili večjemu številu otrok

”Danes bomo brezplačno šolsko kosilo omogočili širšem krogu upravičencev. Gre za večjo skupino učencev iz družin, ki zaradi njihovega ekonomsko-socialnega položaja ne morejo kriti stroškov za šolsko kosilo svojemu otroku,” je na današnji seji Državnega zbora ob obravnavi novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev uvodoma izpostavila poslanka Erika Dekleva.

Poslanka je poudarila, da odločitev, ali bodo starši otroka prijavili na brezplačno oziroma na (trenutno še) delno sofinancirano šolsko kosilo, ne sme biti odvisna ne od stigme ne od vrzeli revščine. Subvencije šolskih kosil predstavljajo pomemben ukrep socialne politike, ki se z vzgojno-izobraževalno politiko srečuje v šolah. Šole namreč za otroke predstavljajo drugi dom. ”V poslanski skupini SMC poudarjamo, da je Slovenija socialna država. Takšno jo moramo ohraniti, zlasti v skrbi za najbolj ranljive. Ko gre za tako občutljiva in resna vprašanja, kot je zagotavljanje brezplačnih kosil otrokom, moramo v ospredje postaviti vsebino in nikakor ne tekmovanje med političnimi strankami za trenutni boljši vtis v javnosti,” je dejala Dekleva.