Poslanka Vlasta Počkaj ob Svetovnem dnevu brez tobaka

Izjava poslanke Vlaste Počkaj ob Svetovnem dnevu brez tobaka:

Prvi t.i. “protikadilski zakon” je bil v Sloveniji sprejet leta 1996. Takrat je bil statistično dokazan pomemben padec kadilcev, več žensk kot moških predvsem v mlajših starostnih skupinah. Prav na te družbene skupine je bil tudi usmerjen cilj ter namen predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki smo ga poslanci z več kot dvotretjinsko podporo sprejeli februarja letos. Preprečiti torej začetke in nadaljevanje kajenja med otroki, mladostniki in mladimi odraslimi, spodbujanje opuščanja, zmanjšanje izpostavljenosti ter obolevnosti in umrljivosti. Ukrepi, ki smo jih sprejeli s podporo zakonu, so pravi korak za dosego teh ciljev. Zajemajo velika slikovno-besedilna zdravstvena opozorila na embalažah tobačnih izdelkov, prepoved prodaje tobačnih izdelkov z značilno aromo, celovito obravnavo elektronskih cigaret, novih tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov, strožje ukrepe za preprečevanje ponarejanja in nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki in nenazadnje tudi prepoved prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov na daljavo.

Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je nedvomno pomemben preskok in odraz vseh tistih, ki nam je mar ter želimo ozavestiti ljudi, da je vsak ukrep ki reši samo eno življenje, pravi ukrep, še posebej ob zavedanju, da cigaretni dim vsebuje več kot 1000 snovi, ki negativno vplivajo na zdravje oziroma toliko strupenih plinov kot jih prihaja iz izpušne cevi avtomobila.