Poslanka dr. Jasna Murgel: Zavzemamo se za zagotovitev ustavno zagotovljene svobode izražanja, a ob hkratnem zagotavljanju ničelne tolerance do sovražnega govora

»V zadnjem času se je na področju družbenopolitičnega življenja pojavil trend naraščanja nesprejemljivih oblik komuniciranja, napetosti v komuniciranju in sovražnega govora,« je v uvodni obrazložitvi 34. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na temo problematike sovražnega govora v Republiki Sloveniji v imenu predlagateljev seje izpostavila poslanka dr. Jasna Murgel in dodala: »V Poslanski skupini SMC s kritično razpravo, ki predstavlja orodje proti sovražnemu govoru, prispevamo k preprečevanju razširjanja nesprejemljivih oblik komuniciranja in sovražnega govora.«

Namen seje je bila razprava o različnih vidikih razumevanja sovražnega govora, o ustreznosti pravne podlage za sankcioniranje sovražnega govora ter ostalih nesprejemljivih oblik komuniciranja, o vlogi nevladnih organizacij pri omejevanju in preprečevanju pojavov sovražnega govora, o iskanju ustreznega družbenega in političnega odziva na pojave sovražnosti in nestrpnosti, o tem, kje je meja med sovražnim govorom in svobodo izražanja ter svobodno uporabo spleta, in o tem, ali je rešitev za omejevanje in preprečevanje svobode govora ostrejša kaznovalna politika ali preventiva, ozaveščanje ter izobraževanje o pojavih sovražnosti nasilja in nestrpnosti.

»Zavzemamo se za zagotovitev ustavno zagotovljene svobode izražanja, ob hkratnem zagotavljanju ničelne tolerance do sovražnega govora, širjenja sovražnosti, nasilja in nestrpnosti. Zavzemamo se za krepitev dejavnosti celotne družbe in vpletenih akterjev za poenoteno razumevanje, presojanje in reguliranje sovražnega govora,« je dejala poslanka dr. Jasna Murgel. Dodala je, da se pod izrazom sovražni govor razumejo različni pojavi in da enotne definicije o sovražnem govoru ni. Vsako omejevanje ali prepoved pa trči ob ustavno in mednarodno priznano pravico do svobode izražanja, ki ima velik pomen v demokratičnih družbah. Svoboda govora pa ni absolutna, omejena je z načelom enakosti ter pravicami drugih, je poudarila poslanka.

V Poslanski skupini SMC menimo, da je za omejevanje sovražnega govora in ostalih nesprejemljivih oblik komuniciranja odgovoren vsak posameznik, na takšne primere pa se je dolžna odzvati tudi družba kot celota. »Vse državljanke in državljane ter politične funkcionarje na vseh ravneh pozivamo k odgovornemu komuniciranju o aktualnih družbenih vprašanjih,« je poudarila poslanka dr. Jasna Murgel. »Državni zbor pa mora kot najvišji organ izvrševanja demokratične oblasti poskrbeti za ustrezno in jasno zakonodajnopravno podlago, s katero omejujemo možnosti za rabo sovražnega govora,« je še dejala dr. Jasna Murgel.

V zaključnem nagovoru je poslanka dr. Jasna Murgel izpostavila, da je današnja seja pokazala, da je razprava o sovražnem govoru nujna. Poudarila je, da je sovražni govor kaznivo dejanje, kadar ima elemente kaznivega dejanja, da pa bo potrebna razprava o sovražnem govoru kot prekršku. Pri urejanju področja bomo sledili Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter upoštevali kombinacijo 39. in 63. člena Ustave Republike Slovenije. »Poskušali bomo sprejeti zakonodajo, s katero bomo pokazali, da nasprotujemo sovražnemu govoru,« je zaključila poslanka dr. Jasna Murgel.

Na odboru smo soglasno podprli naslednje sklepe: da Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obsoja vse primere izražanja in spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti, kot jih opredeljuje obstoječa zakonodaja, in vse ostale oblike neprimernega, nesprejemljivega in žaljivega govora; da odbor vsem pristojnim državnim organom predlaga, da ustrezno in odgovorno obravnavajo primere nedovoljenega javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti; da odbor Vladi Republike Slovenije predlaga, da prouči potrebo po spremembah področne zakonodaje, ki ureja prepoved za sovražni govor.