Poslanka dr. Jasna Murgel: Z novelo zakona o izvršbi in zavarovanju do večje zaščite dolžnikov v socialni stiski

Poslanke in poslanci so na 38. seji Državnega zbor potrdili novelo zakona o izvršbi in zavarovanju, s katero bi preprečili možnost, da sodišče na dražbi proda dolžnikov dom, ko je dolg nizek. Poslanka dr. Jasna Murgel je poudarila, da je namen zakona o izvršbi in zavarovanju sicer res poplačilo terjatev upnika, »vendar pa je potrebno kljub temu poskrbeti, da se v primeru, ko je dolžnik v socialni stiski, ima nesorazmerno nizko terjatev in izvršbo na nepremičnino, ki predstavlja njegov dom, sodišču potrebno omogočiti, da izvršbo na določen način odloži.«

Kot je dejala poslanka, veljavni zakon v določeni meri ureja pravice dolžnika, vendar pa so bile v primeru Vaskrsić s strani Evropskega sodišča za človekove pravice ugotovljene nekatere pomanjkljivosti tega zakona. »Te pomanjkljivosti bomo z novelo zakona odpravili, predvsem pa bo s spremembami zakona sodiščem omogočena učinkovita izvršba,« je dejala poslanka.

Dodala je, da »se spremembe nanašajo tudi na pospešitve in hitrejši zaključek izvršilnih postopkov. Ena izmed teh je uvedba možnosti, da sodišče prve stopnje po vloženi pritožbi samo popravi lastno odločitev, če bo po vloženi pritožbi ugotovilo, da je odločitev napačna. Omenjena možnost bo tako razbremenila pritožbeno, torej Višje sodišče in omogočila hitrejše reševanje zadev na prvi stopnji,« je izpostavila dr. Murglova. Novela uvaja tudi možnost, da bo sodišče lahko na predlog stranke ugotovilo tržno vrednost nepremičnine na podlagi cenitve, ki že obstaja v spisu.