Poslanka dr. Jasna Murgel bo vodila omizje o celoviti zgodnji obravnavi vseh otrok s posebnimi potrebami

Poslanka dr. Jasna Murgel bo v četrtek, 16. aprila 2015, od 11.00 do 13.00 v sejni sobi na sedežu stranke SMC, Beethovnova 2/III, vodila omizje z naslovom Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami. Dr. Murglova je avtorica že ponatisnjenega Vodnika po otrokovih pravicah, ki ga je napisala iz lastnih izkušenj kot mama dveh otrok s posebnimi potrebami. Omizje bo odprto za javnost, še posebej pa vabimo poslanke in poslance ter članice in člane stranke.

Sedanji sistem ima pravno podlago v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in v številnih predpisih, a je zakon tog, predpisi pa polni administrativnih ovinkov in ovir. Postopki usmerjanja otrok so zato predolgi.

K omizju je dr. Jasna Murgel povabila strokovnjake, ki v praksi delajo z otroki s posebnimi potrebami, v zdravstvu, šolah in v centrih za socialno delo, ter predstavnike pristojnih ministrstev. Razprava bo konkretna, saj gre za vrhunske strokovnjake, ki poznajo težave in ki lahko ponudijo dobre rešitve.

 

Jasna Murgel

Foto: TV Slovenija