Poslanka Dekleva: v ospredju naj bo otrokova pravica do zasebnosti

Poslanska skupina SMC je danes podprla predlog poslancev SD, ki je zahtevala zaprtje seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti na temo primera »koroških dečkov«. Poslanska skupina SMC ob tem opozarja, da v skladu z Ustavo Republike Slovenije mladoletni uživajo posebno varstvo in skrb. V obravnavanem primeru naj bo v ospredju zaščita otrokove pravice do zasebnosti, ki izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Podpredsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Erika Dekleva ob tem poudarja, da Konvencija o otrokovih pravicah v 16. členu posebej določa, da »noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju v njegovo zasebno življenje, družino, doma, niti nezakonitim napadom na njegovo čast in ugled«. Poslanka Dekleva izpostavlja tudi, da je »Predsednica Komisije sklicala sejo na to občutljivo temo, kljub temu, da je prav taista Komisija potrdila poročilo Varuhinje človekovih pravic, v katerem ta poziva javnost, starše ali skrbnike otrok, medije in vse, ki skrbijo za blaginjo otrok, naj spoštujejo pravico otrok do zasebnosti in jih varujejo pred neupravičenim razkrivanjem v javnosti v vseh primerih, ko je razkritje v nasprotju z dolgoročnimi interesi otrok«. »Osebne tragedije in razkrivanje podatkov v zvezi s tem ne sodijo na parlamentarni politični parket«, opozarja poslanka Dekleva. V poslanski skupini SMC ne želimo vehementno kršiti pravice do varstva osebnih podatkov ter na kakršen koli način spodkopavati pravico otrok do zasebnosti. Želimo si ravno nasprotno, zaščititi osebne podatke, osebno integriteto in dostojanstvo vseh vpletenih posameznikov v tej zgodbi.

Poslanska skupina SMC se je zato pridružila mnenju poslancev SD in zahtevala zaprtje seje. Ker Predsednica Komisije predloga koalicije ni upoštevala, so poslanci SMC zapustili sejo.