Poslanka Dekleva: svoboda govora ni absolutna in brezpogojna

Poslanka Erika Dekleva je danes na seji Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti opozorila, da je svoboda govora absolutna le do meje, ko trči ob pravico drugega posameznika. Dodatno tudi 63. Člen Ustave RS izrecno prepoveduje spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti ter spodbujanje k nasilju in vojni. Svoboda govora torej ni absolutna in ni brezpogojna, izpostavlja poslanka Dekleva.

Glede tega je jasna tudi praksa Evropskega sodišča za človekove pravice – svoboda izražanja je namreč varovana le do tistih meja, do koder seže varstvo drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je uvodoma povedala poslanka Dekleva. Tega se zavedamo poslanci SMC, zato smo že februarja sklicali Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je razpravljal na to perečo temo. Odbor je takrat obsodil vse primere izražanja in spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti kot jih opredeljuje obstoječa zakonodaja in vse ostale oblike neprimernega, nesprejemljivega in žaljivega govora. Zato je današnja vnovična razprava nepotrebna, na kar opozarja tudi Društvo novinarjev Slovenije, ki se današnjemu »ideološkem boju« ni hotela pridružiti.

Poslanka Dekleva je zavrnila očitek opozicije, da v poslanski skupini SMC poskušamo omejiti pravico do svobode govora ter da izvršujemo pritisk na opozicijo z namenom utišanja kritične misli do vladne politike. V PS SMC zgolj ostro opozarjamo in obsojamo na nesprejemljivost sovražnega diskurza, takrat ko ocenimo, da je to nujno potrebno, je dodala poslanka Dekleva. Poslanka je ponazorila svojo tezo s primerom sovražne izjave, ki jo je po mnenju PS SMC potrebno obsoditi: »Kaj je zdaj? Bomo drhal spet spuščali čez našo južno (schengensko) mejo ali bomo, končno, ustrelili vsakogar, ki jo bo nezakonito prestopil?«. Tovrstnemu diskurzu se bomo v PS SMC vedno uprli, je opozorila poslanka Dekleva.