Poslanka Dekleva: institut varuha človekovih pravic opravlja izjemno vlogo varovanja pravic in svoboščin vsakega posameznika

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti obravnava redno Poročilo Varuhinje človekovih pravic za leto 2014 ter Poročilo medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2014.

Ob tem je poslanka Erika Dekleva v imenu Poslanske skupine SMC poudarila, da “je institut varuha človekovih pravic v Sloveniji zelo pomemben, saj opravlja izjemno vlogo varovanja pravic in svoboščin vsakega posameznika ter poglablja zavedanje o samih človekovih pravicah”. Poročilo Varuha v Poslanski skupini SMC ocenjujemo kot zelo kakovostno besedilo, ki v mnogih segmentih odseva realnost naše družbe in tako je še toliko bolj ključno, da se organi in funkcionarji na vseh ravneh zavedamo pomembnosti vsebine priporočil, ki jih v poročilu izpostavlja Varuhinja.

Poslanka je dodala, da jo veseli, da “Poročilo Varuhinje človekovih pravic za leto 2014 že priča o nekaterih zakonodajnih naporih vlade dr. Mira Cerarja in državnega zbora. Poročilo denimo izpostavlja pozitivne trende o krajšanju in optimizaciji sodnih postopkov, tudi zaradi zakonodajnih sprememb, ki jih je sprejel ta sklic Državnega zbora”. Gre za zakonodajni paket sprememb na področju pravosodja, ki poleg pozitivnih trendov glede sodnih postopkov in delovanju sodne veje oblasti, dodatno ščiti tudi socialno najbolj ranljive družbene skupine (npr. novela Zakona o brezplačni pravni pomoči, tim. “socialna” novela Zakona o izvršbi in zavarovanju).

Poslanka Dekleva je dodatno izpostavila, da jo veseli, da Poročilo Varuhinje ugotavlja manj pobud glede sovražnega govora v politiki in tudi manj primerov le-tega.

6G3A3303