Poslanka Anita Koleša: Trenutno je zakon izredno pomanjkljiv, zato je ključno, da knjižničarsko dejavnost v prihodnosti uredimo celovito

Državni zbor razpravlja o noveli Zakona o knjižničarstvu. Poslanka Anita Koleša ob tem opozarja, da je trenutno veljavni zakon iz leta 2011 izredno pomanjkljiv in da je ključno, da knjižničarsko dejavnost v prihodnosti uredimo celovito. Na pomanjkljivosti so nas opozorili tudi predstavniki strokovne javnosti na javni predstavitvi mnenj, ki  ga je na predlog Stranke modernega centra pripravil Odbor za kulturo. Poslanka Koleša izpostavlja, da so »poglavitne rešitve predloga zakona: izboljšanje knjižnične dejavnosti ter zagotovitev večje strokovnosti in kompetenc strokovnih delavcev v knjižničarski javni službi, ob tem se spreminjajo določbe za bibliotekarski izpit in opredelitev zahtevane izobrazbe za opravljanje dejavnosti.

Spremembe se dotikajo tudi poenostavitve in optimizacije postopkov ugotavljanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe s poglavitnimi cilji: ohranjanje enotnosti knjižničnega sistema, izboljšanje pogojev delovanja in ohranjanje financiranja knjižnične dejavnosti«.

Ob vseh predlaganih rešitvah pa je bilo veliko napora usmerjenega v ureditev knjižničnega nadomestila ter delovnih štipendij. Na tej točki smo poskušali uskladiti različna mnenja in zahteve predvsem glede kriterijev za dodeljevanje, upravičence, pritožbenega organa ter postopka odločanja o pravici do nadomestila. Predvsem pa smo upoštevali utemeljene zahteve stroke, da je potrebno v zakonu glede knjižničnega nadomestila slediti kriteriju kvalitetne izvirnosti. Ob tem smo vse deležnike v postopkih pozvali k sodelovanju pri oblikovanju vsebine pravilnika, ki bo omogočal nosilcu javnega pooblastila kakovostno odločanje o pravicah.

V poslanski skupini SMC novelo Zakona o knjižničarstvu podpiramo, vendar opozarjamo, da se je zakonskega področja knjižničarstva v bližnji prihodnosti potrebno ponovno lotiti celovito.