Poslanka Anita Koleša: Področje avtorske in sorodnih pravic potrebuje učinkovit in jasen okvir v korist avtorjev in ustvarjalnosti

Poslanka Anita Koleša je dejala, da bodo poslanke in poslanci SMC podprli predlog Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, saj zasleduje tri ključne cilje: “Cilj po bistveno večji vključenosti članov kolektivne organizacije v sprejemanje najpomembnejših odločitev, cilj po večjih preglednosti delovanja kolektivnih organizacij in cilj po učinkovitejšem nadzoru nad delovanjem kolektivnih organizacij in tudi nadzor nad porabniki avtorskih del.”

Poslanka je spomnila, da so v državnem zboru problematiko delovanja kolektivnih organizacij s področja avtorske in sorodnih pravic obravnavali zelo obširno ter pozorno spremljali predloge, pobude ter stališča tako avtorjev kot kolektivnih organizacij in strokovnjakov: “Prepričana sem, da so vse te razprave prinesle mnogo znanj in izkušnje, ki bodo potrebne in pomembne za nadaljnje delo pri sprejemu nove posodobljene avtorske zakonodaje. Nedvoumno smo ugotovili, da brez sprejema tega zakona danes, dela na prenovi zakona o avtorski in sorodnih pravicah ne moremo uspešno začeti in še manj uspešno zaključiti.”

Je pa Koleša bila jasna, da je bilo interesov veliko: “Poslušali smo vse, a vseh se ni dalo upoštevati, predvsem tistih, ki so vseskozi želeli, da ta zakon ni sprejet. Dejstvo je, da nekaterim kolektivnim organizacijam sedanje stanje odgovarja, zato je ta zakon izreden napredek.”

Koleša je poudarila, da to področje potrebuje nedvoumen in učinkovit zakonski okvir v korist avtorjev in ustvarjalnosti. Dotaknila se je tudi evropskega vidika, saj s tem zakonom prenašamo v slovenski pravni red tudi evropsko direktivo: “Evropska komisija je že v priporočilih pred dobrimi 10 leti zapisala, da bi si morale kolektivne organizacije prizadevati za zastopanje interesov imetnikov pravic. Enakopravno bi morali obravnavati različne kategorije imetnikov in težiti k pravični in uravnoteženi zastopanosti imetnikov pri upravljanju ter pravični delitvi vseh zbranih nadomestil.”

Poslanka je dejala, da se rdeča nit celotnega predloga zakona nahaja v želji in zahtevi, da se z zakonom zagotovi transparentnost delovanja kolektivnih organizacij: “Res je, da zakon ohranja monopol kolektivne organizacije. Očitno so se tega v fazi sprejemanja zakona zavedali tudi samo avtorji, saj so se večinsko opredelili zoper medsebojno konkurenčno tekmovanje, kdo bo koga izrinil iz že tako malega trga, kjer uporabniki pogosto sami ne ločujejo med obstoječimi organizacijami.”

Koleša je dodala, da imajo organizacije za kolektivno upravljanje pravic pomembno vlogo pri spodbujanju raznolikosti kulturnega izražanja, tako da se zagotavljajo socialne, kulturne in izobraževalne storitve: “Kako bodo pri tem uspešni je v rokah članov te organizacije, predvsem pa zavedanja, da jim daje država s to zakonsko osnovo vse možnosti, da se njihova avtorska in sorodne pravice upravljajo v njihovo in tako tudi vsesplošno korist.”

6g3a8364bz