Poslanka Potočnik o ureditvi krožišča v Tržiču: “Nadaljujemo z delom za boljšo cestno-prometno varnost v Tržiču”

»Veseli me, da poleg križišča ‘pod Gorenjsko plažo’, ki je bilo urejeno v tem letu, nadaljujemo z delom za še večjo varnost občank in občanov Tržiča in okolice,” ob novem letu poudarja poslanka SMC Andreja Potočnik. Ministrstvo za infrastrukturo je prisluhnilo pobudi poslanke Potočnik, da se nadaljuje z urejanjem varnosti in pretočnosti prometa tudi na območju krožišča v Bistrici pri trgovskemu centru Deteljica, izvoz na regionalno cesto v smeri proti Kranju, ki je precej obremenjeno.

V tem krožišču je problematično predvsem zavijanje v levo za voznike, ki prihajajo iz smeri Ljubelja, in zavijanje v levo ali naravnost za voznike, ki zapuščajo parkirišče TC Deteljica. V tem delu je ogrožena tudi varnost pešcev.

Omenjeno investicijo bo v večji meri prevzela država, delno pa so potrebna občinska sredstva, za kar je svetniška skupina SMC Tržič že predlagala amandma na proračun občine Tržič za leto 2017, o katerem bodo svetnice in svetniki odločali na občinski seji 22. decembra. V SMC pričakujemo večinsko podporo amandmaju, podporo pa je že napovedal tudi župan občine Tržič.

 

 

PRIPRAVLJEN AMANDMA:

V odloku se spremeni – doda se predlog investicije: Ureditev krožnega križišča v Bistrici, pri TC Deteljica, izvoz na regionalno cesto v smeri proti Kranju.

Ocena potrebnih sredstev iz proračuna občine Tržič: 50.000,00 €

Obrazložitev: Lokalni odbor SMC daje pobudo za ureditev krožnega križišča na omenjeni lokaciji. Ocenjujemo, da je ureditev nujna za zagotavljanje varnosti v prometu v občini, saj gostota prometa v dnevnem času ne zagotavlja zadostne varnosti. Pri tem izpostavljamo zavijanje v levo za voznike, ki prihajajo iz smeri Ljubelja, in zavijanje v levo ali naravnost za voznike, ki zapuščajo parkirišče TC Deteljica. V tem delu je ogrožena tudi varnost pešcev. Lokalni odbor SMC je pridobil informacijo, da se odpira možnost financiranja s strani države. Del sredstev za investicijo naj zagotovi občina, saj je to izredna priložnost za ureditev tega križišča.

Finančno pokritje: LO SMC Tržič predlaga, da se zmanjšajo sredstva iz obstoječega predloga na postavki 60205 – Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest, NRP 40907001, v vrednosti 50.000,00 € in v predlog proračuna doda nov NRP – Krožišče v Bistrici, v že navedeni vrednosti.