Poslanka Andreja Potočnik: Članstvo Slovenije v Evropski vesoljski agenciji (ESA) bi nam odprlo vrata na globalni trg

Danes v državnem zboru poteka predstavitev sodelovanja in projektov z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA). Vlada je pred tednom dni namreč potrdila predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o pridruženem članstvu Slovenije v ESA, ki ga je julija v Parizu podpisal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Sodelovanje podjetij v visokotehnoloških projektih je lahko pomembna odskočna deska za tuje trge. Sporazum naj bi državni zbor sporazum ratificiral konec novembra ali v začetku decembra. Tudi poslanka Andreja Potočnik, predsednica Odbora za gospodarstvo v državnem zboru pozdravlja te pomembne korake za Slovenijo:

“Imamo namreč kar nekaj podjetij, ki so na različne načine povezani z vesoljsko tehnologijo in raziskavami. Prepričana sem, da bodo s tem omogočene še dodatne poslovne priložnosti na svetovni ravni. Naši vesoljski industriji lahko tako na široko odpremo vrata za vstop na globalne trge.« Slovenija bo s polnopravnim članstvom imela možnost sodelovanja v izbirnih programih. V njih bo morala sodelovati tudi s finančnimi sredstvi, vendar bo lahko ta sredstva v veliki meri dobila povrnjena. Slovenija bo tudi imela pravico imenovati svoje predstavnike v organe in delovna telesa ESA.

Udeležence je v državnem zboru nagovoril tudi predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Dr. Milan Brglez je med drugim dejal, da kakršnakoli prihodnost nas čaka, je dejstvo, da predstavlja vesolje velik potencial, tudi ekonomski: “Oziroma, kot je pred dobrim letom dni dejala takratna državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Margareta Guček Zakošek, da je vesolje postalo gonilo rasti in inovacij.” Dr. Brglez je dejal, da je takšen potencial v tem zahtevnem post-kriznem obdobju še posebej dragocen in dobrodošel: “S tem sporazumom, z našim novim statusom, se slovenskim visokotehnološkim podjetjem končno na široko odpirajo vrata do različnih izbirnih programov ESA (Evropske vesoljske agencije), medtem ko so lahko do sedaj v mednarodnih projektih ta sodelovala samo na povabilo partnerjev.”

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek je podobno poudaril koristi tako za gospodarstvo kot za znanstveno sfero. “To je za slovensko gospodarstvo in slovensko znanstveno-raziskovalno sfero zelo pomembna zadeva. Verjamem, da bomo skupaj lažje izkoristili vse možnosti pridobivanja novih izkušenj,” je dejal.

Sledilo bo več kot deset predstavitev domačih in tujih gostov o možnostih na področju vesoljskih raziskav in vesoljskih tehnologij ter njihove miroljubne uporabe v vesolju. Predstavljeni bodo primeri razvoja novih produktov slovenskih podjetij z visoko dodano vrednostjo ter možnosti za krepitev sodelovanja z ESA na globalno konkurenčnih področjih slovenskega gospodarstva ter možnosti za povečanje raziskovalno-razvojnih projektov. Evropska vesoljska agencija – ESA je svetovno priznana medvladna organizacija, ki je nastala v sedemdesetih letih. Zaradi naraščajočega pomena, ki ga ima vesolje pri krepitvi politične in gospodarske vloge Evrope in podpori evropskim politikam, se je sodelovanje med Evropsko vesoljsko agencijo in Evropsko komisijo v zadnjih letih zelo okrepilo.

ESA ima 22 članic, in sicer 20 držav EU ter Norveško in Švico. Status pridružene članice je nazadnje imela Finska leta 1986.