Poslanec Zorman: Resolucija o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva je ključni strateški dokument, ki opredeljuje nadaljnje ukrepe in časovnico na področju zdravstva

Predlog Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja« predstavlja strateški okvir za upravljanje in razvoj sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji ter ključne usmeritve za pripravo in sprejem zakonov s področja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti, poudarja poslanec in podpredsednik Odbora za zdravstvo Branko Zorman. Sprejeta resolucija bo predpogoj za črpanje evropskih kohezijskih sredstev, ki po dolgih letih varčevanja v zdravstvu predstavljajo pomemben dodatni vir sredstev.

»S postavitvijo jasnih smernic na področju zdravstva imamo začrtano smer, kako bomo v Sloveniji kot odgovorni državljani in predstavniki ljudstva v prihodnjih letih poskrbeli za to, da bo področje zdravstva sledilo spremembam na področju potreb prebivalstva in zagotavljalo visok nivo storitev v zdravstvu«, je poudaril poslanec Zorman. Skupaj s številnimi težavami, ki jih Ministrstvo za zdravje po svojih najboljših močeh in v skladu s svojimi pristojnostmi vestno rešuje, smo v SMC namreč z nastopom mandata prevzeli tudi stanje, ko v državi nimamo veljavnega zdravstvenega plana, kljub temu, da je to zakonsko določena obveza Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, opozarja poslanec Zorman. Zadnji plan zdravstvenega varstva je namreč prenehal veljati že leta 2013.

Poslanec Zorman je prisotne kritično spomnil, da je v zadnjem času ministrica za zdravje pogosto deležna kritik, da se prepotrebne spremembe v zdravstvu ne odvijajo dovolj hitro. Ob tem poslanec Zorman opozarja, da je predlagana resolucija logično nadaljevanje obsežne ‘Analize zdravstvenega sistema’, ki je dala jasne rezultate in je osnova za vizijo ter določitev prednostnih področij in nalog za nadaljnji razvoj zdravstvenega sistema. V nacionalnem planu zdravstvenega varstva so konkretno navedeni ukrepi, njihovi nosilci in časovnica ter pričakovani merljivi rezultati, kar se poslancu Zormanu zdi ključno za dobro nadaljnjo izvedbo.

»Rdeča nit resolucije je »pravično, solidarno in vzdržno financiranje zdravstvenega sistema in zdravja ljudi nasploh, ki sledi programskim ciljem, ki smo si jih v Stranki modernega centra zadali«, izpostavlja poslanec Zorman.

»Ponosni smo, da smo končno dobili strateški dokument, ki vsebuje izhodišča za upravljanje in razvoj sistema zdravstvenega varstva in ključne usmeritve, ki predstavljajo platformo za pripravo in sprejem ustreznih zakonov s področja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti«, je zaključil poslanec Zorman in dodal da PS SMC predlog Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja« podpira in si želi, da bi v njej predvideni ukrepi na področju zdravstva čim prej zaživeli tudi na izvedbeni ravni.