Poslanec Zorman o predlogu priporočil za zakon o zdravstveni dejavnosti: Predloga končnega zakona še ni, zato bi bila razprava o tem vsebinsko prazna

V poslanski skupini SMC ne bomo podprli Predloga priporočila v zvezi s predlogom Zakona o zdravstveni dejavnosti, saj menimo, da je razprava o osnutku predloga Zakona o zdravstveni dejavnosti preuranjena, saj gre šele za delovni osnutek zakona, ki se bo vsebinsko še spreminjal. Poslanec Branko Zorman je dejal: “Menimo, gre pri pripravi zakona za ustaljeno prakso, ki teče po veljavnih poslovniških predpisih, ki v teku priprave predloga zakona niso bili kršeni. Prav tako končnega predloga zakona še nimamo in bi bila razprava v okviru predlaganih priporočil vsebinsko prazna, saj je konstruktivno razpravljati o nečem česar ne poznamo na meji abstraktnega.” Celotno razpravo oz. nagovor poslanca si lahko preberete TUKAJ.

Ministrstvo za zdravje je k javni razpravi o novem zakonu pozvalo vso zainteresirano javnost. Ministrstvo je prejelo pripombe in predloge 25 deležnikov, med drugim tudi Zdravniške zbornice Slovenije, ki jih bo preučilo in tudi smiselno upoštevalo v predlogu zakona. Ministrstvo za zdravje se sicer z zdravniško zbornico usklajuje na rednih mesečnih sestankih in kopici neformalnih sestankov, tako da očitki o tem, da je spremembe zakona pripravljalo v tajnosti brez sodelovanja zdravniške zbornice ne držijo.

Poslanka Erika Dekleva je med drugim dodala, da je področje podeljevanja koncesij kaotično in ga je potrebno urediti: “Urediti je treba razpisovanje, podeljevanje in nadzor nad koncesijami. Podeljevanje koncesij je treba uskladiti tudi z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu.”

Predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti ne predvideva ukinitve koncesij, pač pa le ureja področje koncesionarstva. Pri tem gre za konceptualno razhajanje s predlagatelji priporočila, saj se v Poslanski skupini SMC zavzemamo za spremembe v smeri krepitve javnega zdravstva. V skladu s koalicijsko pogodbo se zavzemamo za javni zdravstveni sistem, kjer bomo ohranili in povečali dostopnost do zdravstvenih storitev in kjer bo prebivalcem še vedno zagotovljena univerzalna košarica storitev.

Ob tem poudarjamo, da so koncesionarji so zelo pomemben del javne zdravstvene službe, ki pripomorejo k uspešnosti delovanja zdravstvenega sistema. V Poslanski skupini SMC podpiramo ključno rešitev predloga zakona, po kateri bodo koncesije podeljene, kadar javni zdravstveni zavodi ne bodo mogli zagotoviti izvajanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, določenem z mrežo javne zdravstvene službe. Namen sprememb zakona je predvsem izboljšati sistem, ki bo omogočal bolj transparentno razpisovanje in podeljevanje koncesij v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in potrebami državljanov.

Področje podeljevanja koncesij je treba uskladiti z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, ki je v veljavi od leta 2007 in ki določa, da se morajo koncesije podeljevati na podlagi javnih razpisov za določen čas. V PS SMC podpiramo ključne rešitve predloga zakona: določitev pogojev za podelitev koncesij, zagotavljanje učinkovitega nadzora tako koncesionarjev kot javnih zavodov ter da se koncesije podeljujejo na javnem razpisu za določen čas. Prav tako podpiramo rešitev, da koncesija ni predmet pravnega prometa.