Poslanec Židan ministru Pikalu: Kaj lahko pričakujemo na področju financiranja slovenskega športa?

Poslanec Gregor Židan je na današnji seji postavil poslansko vprašanje ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneju Pikalu o financiranju slovenskega športa.

Ministra je vprašal, kako bo v prihodnjem obdobju poskrbel, da sredstva ne bodo več zaostajala oziroma da se bodo začela krepiti; če načrtuje kakšno notranjo razporeditev sredstev, da bi šport v tem letu razpolagal z več sredstvi; in kakšen trend pri financiranju športa lahko z njegove strani pričakujemo v prihodnje.

»Šport je polje delovanja vsake odgovorne oblasti, saj prinaša številne nezanemarljive učinke za družbo kot celoto – govorim o gospodarskih, zdravstvenih, socialnih učinkih. Šport je tudi eden tistih družbenih podsistemov, ki nas kot narod povezuje in zaradi pomembnih učinkov, ki jih ima za posameznike in družbo, predstavlja temeljno pravico vsakega posameznika. Zato ni nepomembno kako kot država razumemo šport in kakšno vlogo mu pripisujemo skozi prizmo javnega interesa,« je poslanec Židan poudaril ob predstavitvi svojega poslanskega vprašanja.

V zadnjih letih so bili storjeni nekateri pomembni premiki za izboljšanje položaja športa, športnic in športnikov, nenazadnje je bil v letu 2017 po skoraj dvajsetih letih sprejet nov Zakon o športu, ki je prinesel številne dobrodošle spremembe in posodobitve prej zastarelega stanja. To bi se po mnenju poslanca Židana izražati tudi pri javnem financiranju in finančnih vlaganjih v šport.

O financiranju športa in višini potrebnih javnih sredstev govori tudi Nacionalni program športa za obdobje 2014-2023; med drugim v tem programu piše: »da bomo dosegli želen vpliv športa na kulturo naroda, bo treba zadržati in povečati javne vire na raven, kot jo imajo v razvitih evropskih državah, to je najmanj 100 eur na prebivalca.« Po dostopnih javnih podatkih naj bi se trenutno nahajali na približno 50 evrih.