Poslanec Zajc: SMC ZA tržnice brez davčnih blagajn, oljkarje in vinogradnike s pavšalnim davkom, nižje koeficiente za težje pogoje kmetovanja, pošteno vrednotenje stroškov za gozd in čebelnjake

Vlada Republike Slovenije pripravlja predlog novele zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (KD). Gre za novelacijo zakona, ki je bil sprejet 2011, nova metoda ugotavljanja KD pa se zaradi težav pri ureditvi potrebnih baz podatkov ni takoj uvedla. Prve ocene dohodka na podlagi nove metodologije so bile javno predstavljene šele leta 2013, ob tem pa je prišlo do političnega in stanovskega nasprotovanja. Zato je bila leta 2014 uveljavljena novela, s katero se je določilo, da se za leta 2014, 2015 in 2016 KD določi tako, kot se je za leto 2013. Pripravljeni predlog novele zakona prinaša pomembne izboljšave, zlasti s poenostavitvijo izračuna katastrskega dohodka in z zmanjševanjem birokracije. V SMC prav tako menimo, da je pripravljeni predlog novele potrebno dopolniti.

Poslanec Simon Zajc, vodja Programskega odbora SMC za kmetijstvo in gozdarstvo ter podpredsednik Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v zvezi s tem dejal: »Kmetovalci, s katerimi se srečujemo, si želijo razbremenitve birokratskih ovir in to s tem zakonom tudi delamo. Po novem ne bo potrebno več izdajati računov tistim, ki gojijo jagode, zelenjadnice, šparglje itd., kar bodo cenili predvsem tisti, ki prodajajo na tržnicah. Odprava tega nesmisla se nam zdi pomembna pridobitev tega zakona, saj je potrebno slovenskemu kmetu olajšati kmetovanje. Oljkarji in do določene mere tudi vinogradniki morajo po našem mnenju še naprej ostati obdavčeni pavšalno po KD-ju. Kmetom, ki kmetujejo v težjih pogojih, npr. na strminah v Halozah in na podobno slabših zemljiščih, je potrebno zmanjšati koeficiente za izračun KD in s tem prepoznati njihov težji položaj. Pri priznanih stroških za gozd in čebelnjake bomo podprli tisto vrednost stroškov, ki bo strokovna, realna ter poštena in se pri tem zanašamo na stroko.«

6G3A1097_BŽ

Predlog novele zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka se nahaja v fazi vladnega usklajevanja, zakonodajna obravnava je predvidena do parlamentarnih počitnic.