Poslanec Zajc: »Vesel sem, da je Ministrstvo za finance prisluhnilo slovenskim kmetom in jim iz proračunskih rezerv namenilo sredstva za poplačilo izgub ob letošnji spomladanski pozebi«

Poslanci danes po nujnem postopku sprejemajo interventni zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe, ki je slovenske kmete prizadela letos pozno spomladi. Predlog zakona iz proračunske rezerve Ministrstva za finance zagotavlja kar 3,5 milijona evrov, izpostavlja podpredsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Simon Zajc.

Poslanec Simon Zajc opozarja, da je po zadnjih ocenah zadnja pozeba povzročila za okoli 23 milijonov evrov škode v slovenskih sadovnjakih in vinogradih. Interventni zakon potrebujemo zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za slovensko kmetijstvo, poudarja poslanec Zajc.

Zakon določa tudi podaljšanje roka vložitve zahtevka za zmanjšanje in odpis ali zmanjšanje obveznosti plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete ter znižanje ali odpis najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Predlog zakona izjemoma omogoča razširitev določb zakona o vinu, da se fizičnim osebam, ki niso samostojni podjetniki posamezniki, omogoči nakup grozdja iz širšega območja. »Ta ukrep bo omogočil preživetje kmetov, ki jim je vinogradništvo glavna dejavnost in so zaradi letošnje pozebe eksistenčno ogrožene«, izpostavlja poslanec Zajc.

Zakon določa tudi finančno pomoč najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v sadjarstvu in vinogradništvu. Upravičeni so plačila za izgubo pridelka, kadar je izpad pridelka nad 60 odstotkov v višini do 20 odstotkov stopnje pomoči oz. pol manjša za nezavarovane nasade, in za uničene nasade, kjer se je konstrukcija s protitočnimi mrežami podrla pod težo snega. »Vesel sem, da je Ministrstvo za finance prisluhnilo slovenskim kmetom in jim namenilo poplačilo za izgubo pridelka«, dodaja poslanec Zajc in dodaja, da bo »v prihodnje potrebno resno razmisliti oz. pristopiti k vzpostavitvi posebnega vzajemnega sklada ali vzajemne zavarovalnice, saj bodo ekstremni naravni pojavi v prihodnje vse bolj pogosti«. To zavezo smo zapisali tudi v koalicijski pogodbi, še dodaja poslanec Zajc.