Poslanec Tabaković: Z novelo zakona o vrtcih želimo vrtcem zagotoviti več prostih mest

Slovenski model predšolske vzgoje se uvršča med kakovostnejše v Evropi, približujemo pa se tudi strateškemu cilju EU o 95 odstotni vključenosti otrok v vrtčevsko varstvo od četrtega leta starosti do vstopa v šolo. ”S spremembami zakona o vrtcih je cilj predšolsko vzgojo dodatno izboljšati, saj vključenost otrok v predšolsko vzgojo pomembno vpliva na njihove nadaljnje korake«, je ob obravnavi sprememb zakona v Državnem zboru povedal poslanec Saša Tabaković. Še posebej je izpostavil dva ukrepa, in sicer uvajanje možnosti organiziranja javnega oddelka vrtca v prostorih gospodarske družbe in visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijski program predšolske vzgoje ter ukrep financiranja krajših programov predšolske vzgoje za otroke v letu pred vstopom v osnovno šolo.

Z ukrepoma se posredno naslavlja problematiko pomanjkanja prostih mest v vrtcih, omogoča lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter, v primeru vrtcev v visokošolskih zavodih, izboljšano strokovno povezovanje vrtca s fakultetami. Ukrep financiranja krajših programov pa otrokom zagotavlja možnost predšolske vzgoje in izobraževanja, ki dokazano pozitivno vpliva na posameznika in družbo kot celoto.

Novela med drugim predvideva tudi preimenovanje sedanjega pomočnika vzgojitelja v vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja in tako sledi sodobnim konceptom na področju predšolske vzgoje. Po novem bodo občine imele več avtonomije pri določitvi roka za vključevanje otroka v vrtec s centralnega čakalnega seznama, poenostavljen pa bo tudi postopek za znižano plačila vrtca.