Poslanec Tabaković: Družinski zakonik bo izboljšal položaj otrok v družinskih razmerjih

Poslanec Saša Tabaković je ob obravnavi Družinskega zakonika izpostavil, da bo predlagani zakonik zagotovo izboljšal položaj otrok v družinskih razmerjih. Med drugim je izpostavil različne mediacijske postopke, katerih namen je zmanjšati število sporov pred sodišči. Z omenjenimi postopki bodo mediatorji staršem pomagali doseči določeno soglasje. ”Hkrati pa bo na ta način otroku omogočeno, da izrazi svoje mnenje tudi prek osebe, ki ni vpeta v družinsko razmerje in je za to tudi posebej usposobljena,” je pojasnil poslanec. Nadalje je izpostavil še dve pomembni novosti, ki jih Družinski zakonik uvaja, institut razširjene starševske skrbi in možnost vnaprej izražene volje staršev glede skrbi za otroke v primeru njune smrt.

Kot je pojasnil poslanec, ”bo lahko sodišče tudi sorodniku, ki izpolnjuje pogoje za posvojitev otroka in je zanj pripravljen tudi celovito skrbeti, podelilo starševsko skrb. Tako se bo na nek način izenačilo pravice staršev z željo določenega dela javnosti, da lahko po smrti staršev za otroke skrbijo tudi stari starši. Zakonik pa pri tem spoštuje tudi to, da se pri takšni odločitvi ne ruši dedno pravo.” Kot eno pomembnih izboljšav, ki jih prinaša zakonik, je izpostavil tudi prenos določenih pooblastil s centrov za socialno delo na sodišča. ”S tem prenosom se bo razbremenilo delo centrov. Tako bodo lahko bolj učinkovito in strokovno izvajali poslanstvo zaradi katerega so bili ustanovljeni,” je dejal poslanec.

Glede očitkov o možnosti posvojitve otrok s strani istospolnih partnerjev, pa je Tabaković poudaril, da lahko po danes obravnavanem Družinskem zakoniku, posvajajo zgolj raznospolni partnerji. Zakonik namreč določa, da posvojita lahko zakonca oziroma zunaj zakonska partnerja. ”Za posvojitev pa je potrebno otrokovo soglasje, v kolikor je otrok sposoben razumeti njegov pomen in posledice. Ko govorimo o istospolnih skupnostih, pa je to zelo natančno določeno v Zakon o partnerski zvezi, kjer so istospolne skupnosti pravno formulirane kot partnerske zveze, te zveze so lahko sklenjene ali ne sklenjene in ne govorimo o zakonskih zvezah ali zunajzakonskih zvezah,” je še dejal poslanec.

Zaradi nedavno medijsko odmevnega primera, pa tudi interpelacij, ki smo jih bili deležni v tem DZ-ju, je bila tudi zahteva poslancev SMC, da se s prenovo zakonika vzpostavi hitrejše reševanje sporov na družinskem področju, še posebej kadar se ti tičejo koristi za varstvo otroka, v skladu z zagotavljanjem aktivne družbene oziroma družinske politike in vzpostavljanjem varnega družinskega okolja znotraj katerega bo otrok lahko razvijal vse potenciale, ki so mu bili ob rojstvu dani.

Menim, da zakonik zagotovo sledi ciljem prenosa določenih pooblastil s CSD-jev na sodišča, t.i. družinska sodišča. Na ta način se bo razbremenilo same centre, tudi tako, da bodo lahko veliko bolj učinkovito in strokovno izvajali poslanstvo zaradi katerega so bili ustanovljeni.

V DZ piše, da posvojita lahko zakonca oziroma zunaj zakonska partnerja in da je za posvojitev potrebno otrokovo soglasje, v kolikor je otrok sposoben razumeti njegov pomen in posledice. Ko govorimo o istospolnih skupnostih, pa je to zelo natančno določeno v ZPZ, kjer so istospolne skupnosti pravno formulirane kot partnerske zveze, te zveze so lahko sklenjene ali ne sklenjene in ne govorimo o zakonskih zvezah ali zunajzakonskih zvezah. Ko govorimo o posvojitvah je potrebno biti natančen, da posvajajo s tem DZ zgolj raznospolne skupnosti.