Poslanec SMC Kamal Izidor Shaker v Domžalah: Vsi smo odgovorni za prihodnost Slovenije.

Občina Domžale in Krajevna skupnost Dob  sta priredili osrednjo občinsko prireditev ob dnevu državnosti pri pomniku državnosti v parku pod Močilnikom, nato pa je v letnem gledališču potekal še kulturni program. Slavnostni govor je imel poslanec SMC Kamal Izidor Shaker. Prisoten je bil tudi župan Domžal g. Toni Dragar, svetnice in svetniki občinskega sveta in ostali.

Poslanec Shaker je začel s pogledom v preteklost, torej 24 let nazaj, ko je bila Slovenija na pomembni zgodovinski prelomnici: “V tistem ključnem času smo Slovenci z optimizmom, z jasnim ciljem in z neizmernim pogumom uresničili tisočletne sanje, ki so dane le redkim narodom – izborili smo si svojo lastno državo.” Izpostavil je, da Slovenkam in Slovencem lastna država ni bila podarjena, ampak smo si jo izbojevali tudi z orožjem, za kar je bila potrebna samozavest, “ki je jedro narodove samobitnosti in, ki jo še kako potrebujemo tudi danes.”

“Pred nekaj leti se nam je zdelo, da je Slovenija zgodba o uspehu. A ta kratkotrajen uspeh nas je uspaval. Znova in znova se izkazuje, da nismo vedno delali najbolje ter v prid naše mlade države. Večkrat je bil uspeh le navidezen, da do bistvenih premikov v naši družbi in predvsem v naših glavah ni prišlo. Prevzemanje odgovornosti za naše lastne napake, pretekle in sedanje, je še vedno premalo poosebljeno.”

Lastna država ni bila podarjena, zanjo je bila potrebna samozavest, ki je jedro narodove samobitnosti, in ki jo še kako potrebujemo tudi danes

“V naslednjih letih bo potrebno popolno poenotenje in pogum, da bomo lahko sprejeli strateške odločitve in usmeritve. Ravno tovrstnemu poenotenemu in pogumnemu delovanju poskuša slediti ta vlada in tudi mi poslanci v Državnem zboru. Ravno v tem tednu smo storili pomemben prvi korak k stabilizaciji javnih financ. To nam bo omogočilo finančno suverenost, ki je, kot vidimo na primeru Grčije, v tem trenutku neprecenljiva. S finančno neodvisnostjo in primernimi strukturnimi reformami, si lahko zagotovimo socialno državo, ki si jo Slovenci zaslužimo.”

Poslanec Shaker zaključi, da je slovenska prihodnost odvisna predvsem od naših lastnih odločitev in našega ravnanja, ne le od vlade in države, ampak tudi od medsebojnega sodelovanja, ki bo vključevalo politiko, gospodarstvo, znanost, medije, civilno družbo in družbo kot celoto ter pri tempa ne smemo pozabiti na mlade: “Država ni sama po sebi umevna; treba jo je negovati, spoštovati, skrbeti za sočloveka, ohranjati slovenski jezik in navsezadnje slovensko kulturo.”