Poslanec SMC Kamal Izidor Shaker: »Slovenija spodbuja krepitev vloge nacionalnih parlamentov na ravni EU«

Poslanec SMC Kamal Izidor Shaker se je kot vodja delegacije Državnega zbora udeležil LVI. plenarnega zasedanja Konference odborov parlamentov EU za evropske zadeve (COSAC) v Bratislavi. Na zasedanju so udeleženci med drugim razpravljali o okrepitvi vloge nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Kot je poudaril poslanec Shaker, »v Državnem zboru spodbujamo krepitev vloge nacionalnih parlamentov na ravni EU, predvsem pa si želimo, da bi razprave o okrepljeni vlogi nacionalnih parlamentov udejanjali tudi v praksi«.

»Zadnji dogodki kažejo na nepredvidljivost volivcev, pri čemer se je potrebno vprašati ali jih politiki ustrezno naslavljamo in se odzivamo na njihova pričakovanja. Nacionalni parlamenti so prvi stik volivcev z evropskimi vsebinami, ki pa so še vedno preveč odmaknjene od ljudi. In na nas vseh je, da to skupaj spremenimo in izboljšamo«.

V nadaljevanju razprave so delegacije razpravljale o izzivih, priložnostih in tveganjih Čezatlantsko trgovinskega in naložbenega partnerstva – trgovinskega sporazuma med EU in ZDA (TTIP). »V Sloveniji podpiramo pogajanja o TTIP in prostotrgovinskih sporazumih« je izpostavil poslanec Shaker.

»Pri tem se zavzemamo za čimprejšnjo transparentnost in previdnost. Menimo, da ni primerno hiteti s pogajanji na račun vsebine in da pogajanja še niso zrela za končno fazo. Pričakovani zastoj zaradi menjave administracije v ZDA želimo izkoristiti za temeljni razmislek v smeri pogajanj ter svež začetek s povečano stopnjo transparentnosti in previdnosti« je še povedal poslanec.

Na dnevni red konference so bile uvrščene še naslednje teme: slovaško predsedstvo Svetu EU, razprava z naslovom 2016: energetska unija – leto izvajanja, z osrednjo temo implementacije treh ciljev Evropske komisije o trajnostnem, konkurenčnem, cenovno dostopnem in varnem energetskem razvoju ter varovanje zunanjih meja Evropske unije v kontekstu nezakonitih migracij.