Poslanec Škodnik: “Zavzemam se za ohranitev podružnične šole v Zavrčah”

Poslanec Ivan Škodnik se je udeležil zbora občanov Završe v občini Mislinja, kamor ga je povabil župan Občine Mislinja g. Borovnik. Poslanec Škodnik se je skupaj z občani zavzel za ohranitev podružnične šole v Zavrčah.

Zbor občanov je bil sklican z namenom razprave o podružnični šoli v Završah, kamor se vsako leto vpisuje manj okoliških otrok. Želja krajanov je, da otroci obiskujejo šolo v Završah in da so čim dlje v domačem okolju in tako posredno vplivajo na razvoj kraja in ohranjanje podeželja. Poslanec Škodnik poudarja, da se tudi sam zavzema za ohranitev podružnične šole v Zavrčah, in da bo z reševanjem te tematike nadaljeval po svojih močeh in v okviru svojih pristojnosti.

20160529_125255

20160529_125315