Poslanec Simon Zajc: Pri zaščiti pitne vode lahko postanemo globalni zgled

Ustavna komisija DZ pod vodstvom dr. Brgleza brez glasu proti predlagala začetek postopka o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS. Do spremembe bi lahko mogoče prišlo že jeseni. Poslanec Simon Zajc je pred začetkom seje Ustavne komisije dejal, da bomo v SMC podprli sklep, da se postopek za vpis pravice do pitne vode v ustavo RS, nadaljuje. “Zavedamo se, da zaradi podnebnih sprememb in naraščanja prebivalstva, pritisk nad pitno vodo narašča, saj le-ta postaja vedno redkejša dobrina, s tem pa se posledično večajo apetiti raznih korporacij, ki bi kovale zaslužke na njen račun in na račun prebivalstva,” je poudaril poslanec.

Sejo Ustavne komisije je vodil dr. Milan Brglez, pri delu pa so sodelovali poslanke in poslanci mag. Lilijana Kozlovič, dr. Mitja Horvat, Igor Zorčič, dr. jasna Murgel, Ivan Prelog, mag. Aleksander Kavčič ter Simon Zajc. Slednji je v imenu poslanske skupine utemeljil podporo Stranke modernega centra zaščiti pravice do vode na najvišjem zakonodajnem nivoju.

Simon Zajc je dejal, da so v poslanski skupini SMC prepričani, da je država dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi bo vsakomur zagotovila uživanje pravice do pitne vode oziroma dostop do pitne vode za osebno rabo: “Pitno vodo mora torej zagotavljati država. Oskrba s pitno vodo mora biti stalna in zadostna za osebno rabo in mora imeti prednost pred ostalo rabo kot je npr. gospodarska. Pitna voda mora biti čista in s tem varna za uživanje. Pitna voda in javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo morata biti v javni lasti. Država tudi ne sme dopustiti, da se pitna voda opredeli kot prosto-tržna dobrina.”

Do tega vprašanja se je junija lani opredelil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, ko je v odgovoru na poslansko vprašanje v Državnem zboru povedal, »da je prepričan, da je treba storiti vse, da bi vodo zavarovali pred kakršnokoli privatizacijo in posegi, ki bi poslabšali kakovost in dostop do pitne vode. Sam je, kot pravi, zelo naklonjen razpravi o ustavnih spremembah s tega področja. A pred podporo predlogu pričakuje mnenje ustavnopravne stroke, ki bo opozorila na posamezne pravne vidike te spremembe, saj gre za zelo kompleksen projekt«.

Poslanec Simon Zajc je zaključil: “Predlog s predlaganim novim besedilom člena bomo podprli. Na podlagi mnenja strokovne skupine je v začetku aprila letos vpis pravice do vode v ustavo odločno podprlo tudi vodstvo SMC. S tem dejanjem bo Slovenija postala sicer ena redkih držav članic EU s tako določbo v ustavi, opozoriti pa velja, da bomo s tem lahko postavili zgled preostalim. Tudi znotraj Združenih narodov bi lahko postali t.i. leader država, ki se bo tudi na globalni ravni zavzemala za dojemanja pravice do vode kot javne dobrine in temeljne človekove pravice.”