Poslanec Simon Zajc ob svetovnem dnevu človeške solidarnosti: Vrednota, ki je močno prisotna med Slovenci

Generalna skupščina ZN je leta 2005 20. december razglasila za svetovni dan človeške solidarnosti. Ta dan se po vsem svetu spominjamo solidarnosti kot načina boja proti globalni revščini in zavzemanju za ekonomski in družbeni napredek. V Sloveniji je ta dan priložnost za razmislek o pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom. Poslanec Simon Zajc je ob tem dejal, da kljub temu, da se kdaj zdi, da je solidarnost vrednota preteklosti,  nedavni socialni, družbeni in ekonomski izzivi kažejo, da je ta vrednota med Slovenci še kako živa in to tudi vedno znova dokazujemo.

Generalna skupščina ZN poudarja, da je milenijska (tisočletna) deklaracija opredelila solidarnost, kot temeljno in univerzalno vrednoto, ki bi morala vladati v medčloveških odnosih v 21. stoletju. Izražanje solidarnosti ni pomembno samo zaradi blaženja posledica teh stisk, ampak tudi zaradi preprečevanja ravnanj, ki v takšne stiske privedejo.

Cilj svetovnega dneva solidarnosti je med drugim tudi opomniti vsakega posameznika na pomen solidarnosti v prizadevanjih za izkoreninjenje revščine. Spremembe se začnejo že z majhnimi dejanji na lokalni in regionalni ravni. Sodelovanje in medsebojna solidarnost sta glavna mehanizma za zagotavljanje svetle prihodnosti človeštva.