Poslanec Simon Zajc o noveli Zakona o gozdovih: Odpravljamo osovražene prevoznice

Poslanec Simon Zajc je glede novele Zakona o gozdovih dejal, da SMC podpira predlagane rešitve, ki odpravljajo prevoznice. Novela zakona  za razliko od prevoznic za gospodarske subjekte ne uvaja nobenega novega dokumenta, temveč zahteva le obstoječe, ki so jih subjekti primorani imeti na podlagi druge zakonodaje. ”Edino novost predstavlja poseben dokument, ki bo moral spremljati les, ki bo v manjšem obsegu predmet trgovanja med fizičnimi osebami. Pa še v tem primeru bo šlo za izjavo, ki jo bodo ti morali hraniti pet let,” je dejal Zajc in dodal, da te rešitve predstavljajo ustrezno nadomestilo dosedanjih, osovraženih prevoznic.

”Podpiramo tudi ukrepe, ki so nujni za boljšo zaščito naših gozdov pred napadi podlubnikov. S tem bo odstranjevanje podrtega in poškodovanega drevja hitrejše, prav tako bo s tem preprečeno širjenje škodljivcev,” je pojasnil poslanec Zajc.

S sprejetjem Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in ustanovitvijo družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o je bilo vzpostavljeno okolje za prehod na nov sistem gospodarjenja z gozdovi in za vzpostavitev gozdno lesne verige. ”Zato si poslanci SMC prizadevamo, da tudi v obravnavani noveli Zakona o gozdovih, centri za zbiranje in predelavo lesa, pridobijo pomembno vlogo za učinkovito sanacijo, tako državnih kot tudi zasebnih gozdov,” je poudaril poslanec Zajc.