Poslanec Shaker: Slovenija zelo uspešna pri črpanju evropskih sredstev

Slovenija je bila v zadnjih letih zelo uspešna pri črpanju sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada. V letih 2014 in 2015 je Slovenija pospešila izvajanje in spremljanje projektov iz programskega obdobja 2007-2013. Zadani cilj, da se programsko obdobje zaključi z največjo možno izkoriščenostjo evropskih kohezijskih sredstev, smo 31. 12. 2015 tudi dosegli. Slovenija je Evropski uniji izstavila za 97 % razpoložljivih sredstev zahtevkov za povračilo.

»Pri črpanju sredstev iz evropske kohezijske politike smo bili uspešni tudi v primerjavi z drugimi državami članicami, saj smo na koncu leta dosegli četrto mesto glede na povrnjena sredstva iz evropskega proračuna,« je ob predstavitvi Poročila o črpanju sredstev kohezijske politike 2007-2013 za obdobje januar – december 2015 izpostavil predsednik Odbora za zadeve Evropske unije Kamal Izidor Shaker in dodal, da smo dosegli tudi opazen napredek glede na zadnje poročilo o črpanju, ko smo bili na osmem mestu, oziroma pred letom in pol, ko smo med državami članicami dosegli 19. mesto.

»V času gospodarske krize so bila prav sredstva evropske kohezijske politike ključna za ohranitev investicij v konkurenčnost slovenskih podjetij in naložbe v človeške vire. Tako v Sloveniji ni občine ali regije, kjer ne bi bilo projekta, ki je bil sofinanciran iz evropskih skladov,« je dejal predsednik odbora Kamal Izidor Shaker. V programskem obdobju 2007-2013 je bilo v okviru vseh operativnih programov sofinanciranih preko 5.000 projektov, v njihovem okviru je bilo ustvarjenih več kot 45.000 delovnih mest.

Sofinancirani projekti so prispevali k spodbujanju podjetništva, konkurenčnosti in inovativnosti, k zmanjševanju razlik v razvitosti med slovenskimi statističnimi regijami, k izboljšanju infrastrukture, varovanju vodnih virov in kulturne dediščine, izkoriščanju čezmejnega podjetniškega potenciala in boljšim pogojem za življenje državljank in državljanov.

“Nihče nam ni verjel, da nam bo uspelo, kar nam je,” je v razpravi poudarila ministrica, pristojna za strateške projekte in kohezijo, Alenka Smerkolj, in se zahvalila članom Odbora za zadeve Evropske unije za vse predloge in nasvete. »Zame ste bili pomemben in koristen partner,« je še dejala.

(foto: Državni zbor/Žejavac)