Poslanec Shaker: Predlog zakona o športu prinaša pozitivne spremembe za slovenske državljane, športnike in športne organizacije

»Poslanci SMC podpiramo predlagane zakonske novosti, saj za državljane prinašajo brezplačne oziroma cenejše športne programe, če bo država ali lokalna skupnost plačala delo strokovnega kadra, nudila brezplačno uporabo športnih objektov in hkrati sofinancirala delovanje športnih organizacij. Predlagane spremembe glede pravic športnikov so usmerjene v spodbujanje dvojne kariere športnikov, z omogočanjem povračila stroškov izobraževanja in prilagoditve šolskih in študijskih obveznosti. Najboljši športniki bodo po predlogu zakona imeli tudi pravico do izjemne pokojnine, vsi pa do preventivnih zdravstvenih pregledov, kar je korak v pravo smer« je pred današnjo drugo obravnavo predloga zakona na matičnem odboru izpostavil poslanec SMC Kamal Izidor Shaker.

Poslanec SMC Shaker je pojasnil, da se z zakonom ureja tudi prestope športnikov, uvaja varuha športnikovih pravic in širi možnost zaposlovanja športnikov, tudi invalidov, na celotni javni sektor. Prinaša tudi pomembno novost glede javnega financiranja športa, kjer bodo javni financerji lahko začeli postopke razdeljevanja javnih sredstev pred potrditvijo proračunov. »Ta ukrep bo prispeval k hitrejšemu razdeljevanju sredstev in tako preprečil morebitno zadolževanje športnih organizacij v začetku sezone. Te bodo lahko začele črpati sredstva takoj po sprejetih proračunih,« je pojasnil Shaker. Od zadnjega in edinega Zakona o športu je minilo že 19 let in spremenjene družbene okoliščine narekujejo posodobitev in nadgradnjo obstoječega sistema ter odpravo njegovih pomanjkljivosti. »Gre za sistemski zakon, ki je nastajal v dialogu z vsemi ključnimi deležniki. Predlog Zakona ustrezno odgovarja zastavljenim ciljem in ponuja celostni odgovor na aktualno problematiko športnega področja v Sloveniji,« je dodal Shaker.