Poslanec Shaker na plenarnem zasedanju COSAC: Za prihodnost EU je potrebno tesno sodelovanje med vsemi državami članicami

Predsednik Odbora za zadeve Evropske unije in poslanec SMC, Kamal Izidor Shaker, se v Talinu udeležuje  plenarnega zasedanja Konference odborov parlamentov EU za evropske zadeve (COSAC). V razpravi o prihodnosti Evropske unije, je poslanec poudaril, da je »Slovenija zagovornica trdne, močno povezane in na dialogu temelječe Evropske unije. To zaznavamo tudi na terenu, med ljudmi. Edini način je tesno sodelovanje med vsemi državami članicami.«

V svojem govoru je dejal, da si želimo unijo, »ki zagotavlja zunanjo in notranjo, ekonomsko in socialno varnost in v kateri bodo naše vrednote, naša identiteta skupaj z nacionalnimi identitetami zaščitene in se bodo lahko razvijale naprej. Prizadevamo si za čimprejšnjo vrnitev k izvajanju schengenskih pravil. Ob tem želimo in izpostavljamo pomen spoštovanja temeljnih svoboščin notranjega trga EU, predvsem pa veliko dodano vrednost prostega pretoka delovne sile.« Glede gospodarskih in socialnih izzivov Evropske unije pa je Shaker izpostavil nujnost povečanja obsega naložb ter ohranitev gospodarske, socialne in ozemeljske enotnosti unije. »Kohezijska politika in centralizirani programi EK pa so eden od ključnih virov naložb za rast in delovna mesta. Treba je ohraniti njihovo močno vlogo, ki jo imajo v proračunu EU,« je pojasnil.

V razpravi o približevanju Evropske unije njenim državljanom, pa je izpostavil povečanje aktivnosti in vloge Državnega zbora na tem področju, a opozoril, da kljub temu mnoge prakse ne dosegajo zastavljenega cilja v zadostni meri. »Predlogi aktov, ki jih sprejema Odbor za zadeve Evropske unije, kot tudi same razprave na sejah odbora, so namreč za državljane (pre)zahtevni, zato je potrebno razmisliti o enostavnejšem in bolj neposrednem načinu komuniciranja. Ena od dobrih praks je tudi Ustava Republike Slovenije v stripu, kjer je na zabaven način prikazan naš temeljni akt in ureditev Republike Slovenije.« Po njegovem mnenju državljani težko spremljajo delovanje ustroja Evropske unije in postopka sprejemanja zakonodajnih aktov na evropski ravni, premalo pa se tudi zavedajo vpliva sprejetih pravnih aktov EU na njihovo vsakodnevno življenje. »Upam in verjamem, da se bo to v prihodnosti tudi spremenilo tudi ob pomoči nas, Odborov za zadeve EU,« je dejal.

Od 26. do 28. novembra 2017 v Talinu (Estonija) poteka LVIII. plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov EU za evropske zadeve (COSAC), ki se ga udeležuje delegacija Državnega zbora. Več o dogodku si lahko ogledate TUKAJ (https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru/dogodek/8542fc3e-61d6-407e-b8e8-50fb2c666900/!ut/p/z1/tZPBUsIwEIZfpReOnd22ENIj4kGqTA-o0FyctklL0CRQQtE-vZGTFwSHaS6ZbPb_dmdnf2CwAqbzVta5lUbnH-6dMfL2OEsX8V0wwXQe3OMsTuOnIKGIKYFXYMBKbbd2DRnvPG7KgxLa7geoBJcbOUCea7H3Wo83Xd5qobyuMM3BxU1t-LtLoKNhWJWR8EnAiT_EsfALKqg_wqoIS0JIjPhTZltKDtlV2ctLfTP3jWfOBCFz-vFZfRjBspXiCC_aNMqNafHP9h4uVVgEN1a4gI96xYfYLz7sF3_r7JPTdv2xfM5VYTOfzmuHze3al7oysLqK7aRys9uxiXOd0VZ8Wlj1abutUjT68rOkPR6fKzUt6K9rSfffQjwbJQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/)