Poslanec Saša Tabaković: Zagotoviti želimo ustrezno jezikovno kakovost bodočih učiteljev šol na narodnostno mešanem območju

Poslanke in poslanci so na 38. seji Državnega zbora potrdili novelo zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki bo zagotovila večjo kakovost dvojezičnega šolstva v Prekmurju oziroma šolstva v italijanskem učnem jeziku na Obali. Poslanec Saša Tabaković je poudaril, da bo novela »bolj jasno določila stopnje znanja za zaposlene na dvojezičnih šolah, država pa bo financirala programe v jezikih avtohtonih narodnih skupnostih na visokošolski ravni. To bo imelo pozitivne posledice na zagotavljanje ustrezne jezikovne kakovosti bodočih učiteljev na šolah na narodnostno mešanem območju.«

Poslanec je izpostavil, da se »v poslanski skupini SMC zavzemamo za izpolnjevanje pravic narodnih manjšin, z novelo zakona pa bo naša država dokazala, da je zanjo avtohtona madžarska skupnost pomembna.« Ob predstavitvi stališča poslanske skupine je pojasnil, da se v Sloveniji avtohtoni italijanski narodni skupnosti zagotavlja ustanavljanje šol z italijanskim učnim jezikom, kjer poteka pouk v italijanskem jeziku, na območju avtohtone madžarske narodne skupnosti pa se ustanavljajo dvojezične šole, kjer se med poukom prepletata slovenski in madžarski jezik. Po veljavni zakonodaji na tem področju podporno okolje za izvajanje izobraževalne dejavnosti avtohtonih narodnih skupnosti ni zagotovljeno v zadostni meri, predvsem pri zagotavljanju ustreznih kadrov zaposlenih v tem procesu. »Model dvojezičnega poučevanja, ki ga poznamo v Prekmurju, je zahteven model. Programsko je bil v preteklosti že nadgrajen, vendar vse do sedaj ni bilo rešeno vprašanje zagotavljanje ustreznega kadra v tovrstnih programih,« je dejal poslanec.