Poslanec Saša Tabaković: Zagotoviti želimo dostojne pokojnine in tako storiti korak v smeri reševanja problematike revščine

Poslanec Saša Tabaković je na današnji seji Državnega zbora poudaril, ”da poslanska skupina SMC podpira dvig minimalne pokojnine na znesek 500 evrov za vse zavarovance oziroma upokojence, ki so se upokojevali z dolžino pokojninske dobe, ki je v posameznem obdobju štela za »polno pokojninsko dobo« oziroma z dolžino pokojninske dobe, ki se je zahtevala za starostno upokojitev pri minimalni starosti.”

Izpostavil je, da danes obravnavane rešitve Predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ne pomenijo posega v načelo enakosti med posameznimi zavarovanci, ki so se upokojevali v različnih obdobjih po takrat veljavnih predpisih. ”Ravno element upokojitve ob izpolnjevanju polnih pogojev, ki so veljali v posameznem obdobju povezuje upokojence, ki se jim bo zagotavljala najnižja pokojnina in predstavlja element enakosti,” je pojasnil Tabaković. Dodal je, da je ”namen rešitev zagotoviti najnižjo starostno ali invalidsko pokojnino za upokojence s »polno« pokojninsko dobo v primerljivi višini cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka ter s tem zagotoviti njihovo socialno varnost vsaj v takšni meri, da jim za preživetje ne bo potrebno zaprošati za varstveni dodatek.”