Poslanec Saša Tabaković na tretji regionalni konferenci parlamentarnih teles, pristojnih za človekove pravice

Poslanec Saša Tabaković se kot član Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti v Sarajevu udeležuje tretje regionalne konference parlamentarnih teles, pristojnih za človekove pravice, z naslovom »Vloga komisij v parlamentarnem nadzoru na področju človekovih pravic«. V okviru svojega nastopa na regionalni konferenci je predstavil delovno področje oziroma naloge in pristojnosti Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora Republike Slovenije.

“Pretekle prakse kažejo, da so se praktično vse Vlade RS v koalicijski pogodbi v osnovi zavezale k spoštovanju in zagovarjanju progresivne politike človekovih pravic, na način, da se zavzemajo za razvoj novih, ter uveljavljanje in izvajanje obstoječih mednarodnih standardov človekovih pravic, pri čemer sodelujejo s predstavniki civilne družbe in o svojih dejavnostih redno seznanjajo javnost. Potrebno je poudariti, da utemeljevanje in varovanje človekovih pravic znotraj izvršne veje oblasti pokrivajo predvsem Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, invalide in enake možnosti, ter Ministrstvo za zunanje zadeve oziroma Sektor za človekove pravice, ki pripravlja in koordinira vsebino delovanja Republike Slovenije na področju mednarodne promocije in zaščite človekovih pravic ter temeljnih svoboščin,« je izpostavil poslanec Tabaković.

Dodal je, da same strategije uveljavljanja človekovih pravic so po navadi v obliki resolucij ter zakonodajnih predlogov omenjenih ministrstev in jih zato parlamentarno obravnavajo matična delovna telesa. Komisija tako v teh primerih nastopa kot zainteresirano delovno telo, kar pomeni, da Komisija določeno temo (resolucijo, zakon) obravnava in poda stališče vedno predno jo obravnava matično parlamentarno delovno tel, seveda v skladu z odlokom o delu znotraj Državnega zbora. Na tak način pomaga matičnemu delovnemu telesu pri sprejemanju njegovih odločitev.«