Saša Tabaković: Poslanci SMC podpiramo finančne spodbude za snemanje tujih filmskih in TV produkcij v Sloveniji

“Poslanke in poslanci SMC podpiramo novelo zakona,  na katero slovenska filmska srenja čaka že predolgo let, saj pretekle vlade za njihove prošnje žal niso imele posluha, kljub vsem predvidenim kazalcem, ki jih ukrep novele spodbuja,” je dejal poslanec Saša Tabaković ob sprejemanju zakonske spremembe, ki bo tujim filmskim in televizijskim produkcijam omogočila, da dobijo povrnjenih 25% stroškov snemanja v Sloveniji. S tem ukrepom bomo spodbudili televizijsko in filmsko produkcijo, tako tujo kot domačo, v Sloveniji in povečali prepoznavnost Slovenije in njenih lokacij.

Bistvena sprememba Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru je možnost črpanja denarnega povračila, ki ga lahko zahtevajo pravne in fizične osebe s sedežem v drugi državi članici EU, državi članici EGS ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo in izvršni producent s sedežem v Sloveniji, ki ima sklenjeno pogodbo  za izvedbo filma na območju Slovenije s pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi EU, državni partnerici EGS ali tretji državi, ki ima prav tako registrirano dejavnost za filmsko in televizijsko produkcijo. Gre za povračilo denarnih sredstev v višini 25 odstotkov skupno priznanih stroškov, ki so bili porabljeni za čas projektnega dela v Sloveniji.

Že navedene pravne in fizične osebe bodo lahko kandidirale za povračilo stroškov, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: urejene avtorske pravice za projekt; v obdobju preteklih treh let opravljen vsaj en projekt, ki je bil predvajan v kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve; izkazane izdatke, porabljene v RS za namen projekta, ter imajo poravnane obveznosti iz naslova davkov in prispevkov v RS in v državi, kjer ima sedež ali stalno prebivališče. Denarno povračilo se uveljavlja za filme namenjene za kinematografsko predvajanje in avdiovizualna dela vseh vrst, namenjena za predvajanje v medijih.

Ukrep je namenjen gospodarskemu vlaganju tujih pravnih oseb, razvoju in širitvi obsega filmske in avdiovizualne dejavnosti ter povečanju konkurenčne vrednosti te dejavnosti. Poslanec Tabaković je poudaril: “Ukrep bo pozitivno vplival tudi na storitveno dejavnost, vezano na izvedbo filmske produkcije in s tem večanju zasedenosti turističnih kapacitet in z njim povezanih poklicev. Vzporedno se bo s tem vplivalo na prepoznavnost posameznih lokacij, kulturnih in naravnih znamenitosti ter kulturne dediščine in s tem posredno zagotavljalo turistično promocijo Slovenije.”

Poslanec je še dodal, da bo ukrep omogočal predvsem širitev filmskega kulturnega trga, saj bo možno boljše in pogostejše sodelovanje slovenskih filmskih ustvarjalcev s tujimi filmskimi izvajalci v mednarodnem prostoru: “Gre torej na eni strani za dotok kapitala in na drugi strani pretok znanja, za katerega so bili slovenski filmski ustvarjalci tudi večkrat mednarodno prepoznani in nagrajeni.”

Tabaković je pojasnil, kako bo ukrep izgledal v praksi: “Znano je, da je Slovenija zaradi geografske lege in raznolike kulturne ponudbe že gostila snemanje filmov tuje produkcije na različnih lokacijah kot je Bled, Piran in Postojnska jama. V dolini Soče so bili posneti nekateri prizori iz filma Zgodbe iz Narnije. Za namene tega snemanja je podjetje SGP Primorje zgradilo most čez Sočo, 1100 članov snemalne ekipe pa je zasedlo prenočitvene zmogljivosti do Bovca, Trbiža do Kranjske Gore. Takšne projekte bomo s temi ukrepi še dodatno spodbujali. Vsi ti podatki veliko povedo o možnih pozitivnih učinki na gospodarstvo, obenem pa lahko s spodbujanjem takšnih projektov pričakujemo promocijo slovenskih turističnih biserov v tujini.”

V zaključku je poslanec povedal, da naj bi bilo po predvidevanjih Ministrstva za kulturo v Skladu za spodbude v naslednjem letu zagotovljenih milijon evrov, “kar je lepa številka glede na splošni pretekli trend vlaganja v kulturno infrastrukturo in trenutnimi zmožnostmi javnih financ”.  “Si pa želimo, da bi se ta številka višala skladno s potrebami filmske industrije, saj smo prepričani, da na vse narodno bogastvo in znanje slovenskih filmskih ustvarjalcev ta zagotovo na dolgi rok ne bo dovolj,” je dodal Tabaković.