Poslanec Ranc za sprejem poroštvenega zakona za tretjo razvojno os, za vgradnjo lesenih protihrupnih ograj in za ukinitev subvencij za sončne elektrarne

V sredo je poslanec SMC Danilo Anton Ranc razpravljal na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Razprava je tekla predvsem o stanju na področju energetike v Sloveniji ter o stanju na področju prometa in gradnje avtocest v Sloveniji.
Poslanec Ranc meni, da smo s sledenjem evropskim direktivam o proizvajanju energije iz obnovljivih virov v Sloveniji izbrali za subvencioniranje ravno ekonomsko najmanj učinkovite obnovljive vire in sedaj potrošniki električne energije plačujemo višjo ceno električne energije in subvencioniramo iz kitajske uvožene fotovoltaične panele. Letno namreč namenimo za subvencioniranje obnovljivih virov kar 140 mio EUR. Poslanec Ranc poudarja, da je že večkrat razpravljal, da subvencioniramo kitajska delovna mesta, namesto da bi podprli energetske projekte na osnovi hidro in vetrne energije in gradnjo le teh zaupali slovenski industriji in ustvarili delovna mesta.
Agencijo za energijo je poslanec Ranc pozval, da pripravi predloge za reorganizacijo energetike, ter da se subvencije namenijo v hidroenergetiko, kar bo generiralo nova delovna mesta. Potrebno je razmisliti o ukinitvi subvencij v fotovoltaiko, saj pomeni razgradnja le teh še dodatne stroške in obremenitev okolja.
Glede gradnje cestne infrastrukture poslanec Ranc pravi, da so poslanci in vlada končno prepoznali infrastrukturne projekte kot multiplikativne, ki prinašajo pozitivne učinke, kar je tudi razvidno iz Poročila o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2015. »Seveda sem vesel, da se pojavlja v tem poročilu tudi tretja razvojna os in da se, sedaj ko je Vlada prepoznala tretjo razvojno os kot prioritetno, zadeve premikajo v pozitivno smer. Pričakujem da bomo poroštveni zakon za izgradnjo 3. razvojne osi še letos potrdili v DZ, da se bo letos umestila v prostor in da se bo projektiranje začelo še letos gradbena dela pa v naslednjem letu.«
Poslanec Ranc je pozval DARS, da pri gradnji protihrupnih zaščit na avtocestah prične vgrajevati lesene protihrupne ograje slovenskih proizvajalcev. S tem bi se omogočila uporabo lesa kot domačega naravnega vira in spodbudil zagon lesne industrije.

ranc-dz

Foto: Barbara Žejavac/dz-rs.si