Poslanec Ranc se je na petkovi seji DZ zavzel za celovito spremembo zakona o gozdovih

Gozd je, poleg voda, naše veliko bogastvo in zato zahteva celovito obravnavo, ne zgolj manjših popravkov” izpostavlja poslanec Ranc.

 

Poslanec Danilo Anton Ranc je v petek na seji Državnega zbora ob obravnavi predloga novele Zakona o gozdovih, ki je predlagala SDS, v razpravi opozoril, “da je Zakon o gozdovih krovni zakon za področje gospodarjenja z gozdovi, ki obravnava vse gozdove, torej tudi tiste v zasebni lasti, ki jih je v Sloveniji kar 80%. Iz tega razloga je potrebno vsebine o vzpostavljanju gozdno lesnih verig in ustanavljanje centrov za zbiranje in predelavo lesa iz Zakona o gospodarjenju v državnih gozdovih vnesti tudi v krovni Zakon o gozdovih. S tem bomo ustvarili temelje za vzpostavljanje Centrov za zbiranje in predelavo lesa in vzpostavljanje gozdno lesnih verig. Hlodovini, ki jo sedaj izvažamo, bomo dodali vrednost v obliki izdelkov iz lesa. K spremembam Zakona je torej potrebno pristopiti sistemsko in ne zgolj z manjšimi popravki in spremembami. Gozd je poleg vode naše največje bogastvo, zato zasluži celovito in sistemsko zakonodajo, ki bo celovito vzpostavila gozdno lesne verige in približno 2 milijona kubičnih metrov letno izvoženega lesa predelala v izdelke z dodano vrednostjo.”