Poslanec Ranc in LO Mežiška dolina s predstavniki ministrstva za infrastrukturo o rekonstrukciji cest v Mežiški dolini

Na pobudo poslanca SMC Danila Antona Ranca in LO SMC Mežiška dolina ter v sodelovanju z župani Mežiške doline so bili povabljeni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo na delovni obisk v Mežiško dolino. Skupaj z župani občin Črne, Mežice, Prevalj in Raven na Koroškem, so si ogledali odseke, ki so nujno potrebni rekonstrukcij.

Poslanec SMC Danilo Anton Ranc je izpostavil: ”V Mežiški dolini je več odsekov državnih cest, ki so nujno potrebni rekonstrukcij in razširitev. Iz navedenih razlogov pričakujemo da DRSI pospeši realizacijo projektov in investicij, ki so v teku in so že zajete v proračunu in sicer sta to projekta za rekonstrukcijo cest Poljana – Ravne v 2. etapi med krožišči na Prevaljah in rekonstrukcija ceste Mežica – Črna na Koroškem. Zaradi izredno dotrajanih cest v Mežiški dolini, pa pričakujemo izdelavo projektne dokumentacije za dodatne rekonstrukcije, preplastitve, ki naj se še letos uvrsti v plan rekonstrukcij državnih cest in zagotovijo viri za izvedbo.«

Izpostavili so naslednje projekte:
Občina Prevalje – Cestni odsek Poljana -Holmec

Odsek državne ceste od Poljane ( od obnovljenega dela ceste za Polakom pri Štoparju) do križišča z odcepom do mejnega prehoda Holmec in do osnovne Šole na Holmcu, je državna cesta v zelo slabem stanju in je nujno potrebna rekonstrukcije. Nujno bi bilo rekonstruirati križišče z odcepom na Holmec in razširiti cesto z odstavnim pasom, s križiščem za odlagališče odpadkov na Lokovici. Na tem delu se je v zadnjem času zelo povečal promet zaradi odprtja novega regijskega odlagališča odpadkov, kar je zaradi nepreglednosti in klančine in ker ni odstavnega pasu, povzročilo veliko prometnih nezgod. Nujno potrebna je preplastitev na celotnem zgoraj omenjenem odseku in poravnava nekaterih klančin.

Občina Ravne – Cestni odsek Ravne(Brdinje)-Kotlje-Sele in Ravne- Dravograd

Ta odsek državne ceste je potreben preplastitve, rekonstrukcije križišča (ali izgradnje krožišča) Ravne-Sele- Kotlje in večje rekonstrukcije oz. primernejše rešitve klanca od gostišča Duler v smeri proti Selam.
Na klancu pri gostišču Duler se zaradi neprimerne konstrukcije in nagiba cestišča zelo pogosto dogajajo prometne nezgode. Odsek državne ceste Ravne Dravograd je v celoti dotrajan in potreben nekaterih rekonstrukcij in preplastitev na celotnem odseku.

Občina Črna – Cestni odsek Črna-Smrekovec

Cestni odseki v občini Črna, na relaciji proti Smrekovcu, v dolžini 4Km – smer Velenje, zahteva preplastitev, prav tako odsek Črna – Koprivna.

Občina Mežica – cestni odsek skozi kraj

Na cestnem odseku skozi Mežico je zaradi prometne varnosti nujna izgradnja oz. rekonstrukcija treh krožišč oz. križišč.

Predsednik LO Mežiške doline Ivan Backovič je še posebej izpostavil: »Predloge, ki jih je poslanec SMC Danilo Anton Ranc že predlagal, da se vključijo med projekte za rekonstrukcijo cest v Mežiški dolini smo svetniki SMC v Mežiški dolini dodatno izpostavili in razširili s predlogi, ki so jih svetniki SMC po posameznih občinah v Mežiški dolini dodatno predlagali. Svetniki SMC v Mežiški dolini zahtevamo, da se vsi projekti čim prej realizirajo, saj smo problematiko cest predstavili tudi ministru Gašperšiču ob obisku vlade na Koroškem«