Poslanec Rajić: Slovenija z ratifikacijo Pariškega podnebnega sporazuma vstopa v krog prvih pogodbenic

”Slovenija z ratifikacijo Pariškega sporazuma vstopa v krog prvih pogodbenic in prevzema pravico do sodelovanja v pogovoru o prihodnosti okoljske politike,” je dejal poslanec SMC mag. Branislav Rajić o Predlogu zakona o ratifikaciji Pariškega sporazuma, ki so ga danes soglasno sprejeli člani Odbora DZ za zunanjo politiko. Slovenija ostaja v prvem krogu podpornic Pariškega sporazuma.

Besedilo Pariškega sporazuma so države sprejele na lanskoletni Podnebni konferenci v Parizu, Slovenija pa ga je podpisala 22. aprila 2016. Sporazum se bo začel izvajati po letu 2020.

”Čeprav se je pozornost mednarodne skupnosti v zadnjem času pomembno preusmerila na teme, kakršna je varnost v ožjem pomenu (varnost države), pa je Pariški podnebni sporazum kljub vsemu dokaz zavedanja o pomenu naslavljanja tem, ki se jih tradicionalno uvršča v polje mehke politike,” je pred današnjo sejo Odbora za zunanjo politiko, ki je med drugim obravnaval tudi Predlog zakona o ratifikaciji Pariškega sporazuma, dejal Rajić.

”Ratifikacija Sporazuma v Republiki Sloveniji ravno v času konference v Marakešu nosi predvsem simbolično sporočilo, da so zaveze iz sporazuma pomembne tudi za male države ter da je vprašanje okolja primer globaliziranosti našega sveta na najvišji stopnji. Tako kot okoljski problemi ne poznajo meja, je tudi njihovo naslavljanje lahko uspešno le skozi skupno, hkratno akcijo vseh udeleženih,” poudarja Rajić.

Hitra ratifikacija Pariškega podnebnega sporazuma v Sloveniji sledi zavezam Republike Slovenije, danih v okviru EU in v širši mednarodni skupnosti.