Poslanec Möderndorfer: Dozorel je čas, da uredimo položaj istospolnih partnerskih zvez in naredimo konkreten korak

Poslanec Jani Möderndorfer je pred obravnavo Zakona o partnerski zvezi v Državnem zboru poudaril, da je v Sloveniji končno dozorel čas, da uredimo položaj istospolnih partnerskih zvez in naredimo konkreten korak na poti k enakosti v naših pravicah: “Za mojim predlogom stoji SMC in vsa koalicija, pričakujem tudi korektno razpravo. Pomembno je, da se je z današnjim dnem začela pot k normalizaciji nastale situacije in verjamem, da bomo na koncu vsi skupaj zadovoljni, kajti ostalo nam bo zelo malo stavri, ki so še odprte.” Poslanec je še dodal, da je njegov glavni cilj, da se reši socialne in ekonomske probleme, ki jih imajo partnerji v istospolnih zvezah.

Poslanec Möderndorfer je konec leta 2015 vložil Zakon o partnerski zvezi, ki izenačuje ekonomske in socialne pravice posameznikov znotraj istospolnih partnerskih zvez na enak način, kot jih predvideva zakon za tovrstno skupnost dveh oseb različnega spola. Predlagani zakon na enem mestu izenačuje pravice in dolžnosti vseh partnerskih zvez.

Na dosedanjo nepravičnost in neustavnost na tem področju je že v treh odločbah opozorilo tudi Ustavno sodišče. Tudi zato v Poslanski skupini SMC menimo, da politika ne sme več odlašati z ureditvijo tega področja, saj je ustavnosodna praksa v zvezi s sprejemanjem zakonov z odločitvami Ustavnega sodišča uveljavljena in jasna. Ob tem, da odpravlja protiustavnost, Zakon na enem mestu rešuje neenako obravnavo posameznikov znotraj istospolnih partnerskih zvez. Politika se mora na neenakost v pravicah, s katero se ti posamezniki dnevno srečujejo, odzvati in jo nemudoma odpraviti, izpostavlja naš poslanec.

Poslanec Möderndorfer je pri snovanju zakona spoštoval tudi voljo ljudstva, ki je bila izražena na referendumu o Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zakon, ki ga poslanec predlaga, ne spreminja definicije zakonske zveze, izključuje možnost posvojitev in postopkov biomedicinske oploditve. Na predlog poslanca Möderndorferja se pomembno in jasno izenačujejo pravice in dolžnosti vseh posameznikov, v okviru vseh partnerskih zvez, ki že danes obstajajo v Sloveniji.

Poslanska skupina SMC pri tem nasprotuje predlogu SDS, ki predlaga širšo javno razpravo o predlaganem zakonu, saj meni, da slovenska in širša javnost o položaju istospolnih razpravlja že desetletja. Poslanska skupina SMC pozdravlja pripravo Zakona o partnerski zvezi, saj je skrajni čas, da se politika zedini in odgovorno sledi nedavnim zavezam, ki jih je dala javnosti, ter poskrbi za izenačitev pravic in dolžnosti na področju ekonomsko-socialnih pravic tudi v primeru istospolnih partnerskih zvez.