Poslanec Marko Ferluga: Zakon o spodbujanju razvoja turizma bo zagotovil stabilen vir financiranja promocije in razvoja turizma v Sloveniji

»Turizem s svojimi številnimi ugodnimi vplivi na gospodarski in družbeni napredek predstavlja enega izmed glavnih dejavnikov nacionalnega in regionalnega razvoja v Sloveniji. Danes obravnavani Zakon o spodbujanju razvoja turizma poleg Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 pomeni enega izmed pomembnih stebrov nadaljnjega razvoja pozitivne slovenske turistične zgodbe o uspehu. Z zakonom se bo zagotovil predvsem stabilen vir financiranja promocije in razvoja turizma v Sloveniji,« je na današnji seji Državnega zbora poudaril poslanec Marko Ferluga.

Kot je dodal, je turizem izjemno perspektivna gospodarska dejavnost, ki ima vse pogoje, da postane tudi ena najuspešnejših in najpomembnejših v Sloveniji. Še posebej je pomembna kot spodbujevalec gospodarske rasti in razvoja ter generator delovnih mest. S stabilnim virom financiranja promocije in razvoja turizma v Sloveniji, bo Zakon o spodbujanju razvoja turizma omogočil, da bodo občine določile turistično takso, in sicer v višini do 2,50 evra. S tem bi občine za razvoj turizma pridobile dodatna finančna sredstva v višini 6,9 milijona evrov letno.